1 2 3 4

Гурток „Екосвіт” керівник Шехтер Лілія Миколаївна

5 лютого 2015 - Администратор
Гурток „Екосвіт” керівник Шехтер Лілія Миколаївна

 

На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить пробудити у гуртківців інтерес до проблем спілкування, ознайомити з прийомами та методами самовиховання; допомогти підлітку побачити себе збоку, розвивати загальні інтереси дітей.

Специфіка навчальної програми гуртка є сприяння вихованню у дітей нави­чок культурної поведінки, культури відпочинку, дозвілля, ввічливості, делікатності, навчання підлітків культурного спілкування з однолітками, старшими за віком через організацію та проведення масових заходів еколого-натуралістичного змісту.

Особливий акцент у змісті програми зроблено на виховання гармонійної особистості, формуванні ціннісного ставлення до Світу, Природи, Людини, виховання молоді в дусі широкої комунікабельності у поєднанні з еколого-натуралістичним вихованням.

 

В результаті навчання за програмою у дітях повинен активізуватись творець, з’явитися бажання пізнати себе, свої внутрішні можливості, реалізувати їх з користю для оточуючих, завдяки самостійній організації та участі у природоохоронних заходах. 

 

Підліткова категорія характеризується тим, що має свою нішу розвитку,

що вирізняється віковою ізоляцією.

Типовим  у  цьому  віці  стає  те,  що  інтимно-особистісне  спілкування  як провідна діяльність, спонукає підлітків проводити значно більше свого часу у спілкуванні з однолітками, членами референтних груп, ніж зі своєю сім’єю.

Групи однолітків необхідні для розвитку соціальних умінь. Завдяки взаємодіям в  цих  групах,  підлітки  розвивають  почуття  соціальної  компетентності.

 

Соціальне порівняння, що відбувається при взаємодії в групах сприяє розвитку особистості, а також робить вклад в формування дружніх взаємин. 

 

Розуміння  ж  підлітками  основних  феноменів  процесу  спілкування виступає  запорукою  успішної  комунікативної  взаємодії.  Тому  заняття гуртка   „Екосвіт”  скомпоновані таким чином, що відповідають розгляду найактуальніших проблем зазначеного віку.

Усі заходи, які організовують вихованці гуртка спрямовані на формування морально стійкої особистості молодої людини, дають їй можливість будувати свої стосунки з іншими членами суспільства згідно із загально-людськими нормами.

Учні ознайомлюються з різними формами творчого спілкування, беруть участь в анкетуваннях, тестуваннях, тренінгах, екологічних акціях, походах, експедиціях.

Вихованці отримують творчі завдання, які допомагають їм у розробці сценаріїв, вчаться добирати матеріали для конкурсів, інформаційних блоків, аналізують заходи, які проводять.

Заняття  передбачають  проведення  практичних  робіт:  розвивальних вправ,  психологічних  ігор,  тестів,  дискусійних  обговорень,  що  сприяє формуванню мотивації самопізнання та саморозвитку цільової групи.

 

 

Завдання навчальної програми:

-         створення сприятливих умов для самореалізації підлітків;

-         навчання підлітків вмінню розуміти себе і володіти собою;

-         навчання комунікативним навичкам, вмінням, які потрібні людині для повноцінної адаптації у суспільстві;

-         сприяння формуванню культури здоровя;

-         уміння протистояти вживанню наркотиків, алкоголю та іншим негативним проявам;

-         виховання екологічної культури.

 

 

Форми занять: теоретичні, практичні, тренінги, екскурсії.

 

Форми роботи: індивідуальні, групові, колективні.

 

Змістом програми передбачено використання таких форм роботи з гуртківцями:

-         заняття з елементами тренінгу;

-         тренінги;

-         комунікативні ігри;

-         конкурси;

-         вікторини;

-         ігри;

-         походи;

-         екскурсії;

-         експедиції.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати:

-         особливості самоаналізу;

-         психолого-педагогічні методики щодо вивчення міжособистісних стосунків;

-         як уникати конфліктних ситуацій;

-         як підвищити рівень самооцінки.

 

 

Вихованці мають вміти:

-         аналізувати соціальні ситуації і виробляти оптимальні програми поведінки в них.

-         культури спілкування;

-         екологічну культуру;

-         духовну культуру;

-         самооцінку.

-         організовувати масові заходи;

-         складати сценарії;

-         добирати матеріали для проведення масових заходів;

-         адаптовуватись до мінливої реальності;

 

 

Вихованці мають набути досвід:

-         підвищення психологічної культури;

-         розвитку  здатності  до  самопізнання,  саморозвитку, самовдосконалення;

-         набуття навичок конструктивного спілкування з людьми різних категорій;

-          розвитку толерантності у комунікативній взаємодії з оточуючими;

-         формування активної життєвої позиції;

-         використання отриманих навичок самореалізації під час проведення масових заходів природоохоронного змісту.