1 2 3 4

Гурток «Рослинники» керівник Ромашко Раїса Ярославівна

3 лютого 2015 - Администратор

 

На гуртку учні ознайомлюються із сучасними  технологіями вирощування рослин; ознайомлюються з технологіями та продуктами переробки в галузі рослинництва; виховання в юннатів  інтересу й пошани до сільськогосподарської праці, почуття господаря землі, дбайливого ставлення до природи; поглиблення знань з біології, екології та вдосконалення  практичних умінь і навичок вирощування рослин.

Важливе місце в роботі гуртка займає дослідницька робота. Вона стимулює в учнів розвиток самостійності, ініціативи, підвищує інтерес до дослідництва, виховує культуру праці.

Форми проведення занять: практичні роботи, екскурсії, бесіди, вікторини, тематичні вечори, ігри, науково-практичні конференції, дослідницька робота.

Передбачено також широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд ситуацій, комп'ютерні) в поєднанні з дослідницькою роботою.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо.

Керівник гуртка: Ромашко Раїса Ярославівна