1 2 3 4

Гурток "Юні акваріумісти" керівник Момотюк Марія Тарасівна

3 лютого 2015 - Администратор
Гурток "Юні акваріумісти" керівник Момотюк Марія Тарасівна

Акваріум здавна слугував одним з елементів інтер'єру оселі людини. Таким він за­лишився і зараз.

Крім суто утилітарного призначення, акваріуму належить одне з чільних місць у сис­темі натуралістичної та природоохоронної роботи, яка проводиться у школах та поза­шкільних закладах різних рівнів та профілів.

Заняття в гуртках акваріумістики надають дітям можливість ознайомитися та вивчити певні аспекти гідробіонтів, оволодіти практичними навичками створення та утримання акваріумів різних типів. Учні поглиблюють одержані на уроках знання та розширюють їх обсяг, починають краще усвідомлювати необхідність бережливого ставлення до на­вколишнього середовища.

На першому році навчання основна увага приділяється розвитку загальних понять і навичок з основ біології,спеціальних теоретичних знать і практичних умінь з акваріумного рибництва,учні знайомляться з рослинним і тваринним світом водойм, набувають теоретичних і практичних знать з облаштування та утримання акваріума.

Заняття передбачають проведення дослідницької роботи з акваріумними рибами та рослинами. Гуртківці вчаться працювати з літературою, планувати та проводити дослі­ди, оформлювати одержані результати у вигляді повідомлень та рефератів.