1 2 3 4

Гурток "Юні метеорологи" керівник Гайдаченко Людмила Павлівна

3 лютого 2015 - Администратор
Гурток "Юні метеорологи" керівник Гайдаченко Людмила Павлівна

„Гідрометеоцентр повідомляє” - ці слова ми звикли чути по радіо, телевізору і читати на сторінках газет. Але мало хто замислюється, що за коротким повідомленням стоїть праця багатьох тисяч людей, професія яких метеоролог.

Метеорологія (від грецького метеор - небесні явища і логос - наука) - це наука про атмосферу,  про її будову, властивості та фізичні процеси, що в ній протікають. Це одна з геофізичних наук. Метеорологія - багатогалузева наука, кожна її дисципліна своєрідна і спеціалізується на вивченні певних питань. Так, фахівці з кліматології - важливої галузі метеорології вивчають клімати земної кулі (загальна кліматологія), встановлюють причини й особливості їх формування, можливі зміни (генетична кліматологія), вплив рельєфу, водойм, міст, лісів на клімат (мікрокліматологія).

Програма гуртка створена для позакласної та позашкільної роботи з учнями середнього шкільного віку. Дана програма передбачає навчання вихованців у групах основного рівня і розрахована на один рік навчання.

Під час навчання в гуртку учні:

-         отримують систематичні знання в галузі метеорології та кліматології;

-         ознайомлюються з системою сучасних уявлень про природу;

-         вчаться виконувати практичні завдання на метеомайданчику Станції юних натуралістів, вести спостережень за погодою, явищами природи, оформлювати  результати спостережень, працювати у проектах міжнародної програми GLOBE („Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля”), вносити дані на сайт.

 

Після вивчення кожної теми проводяться підсумкові заняття: „круглі столи”, колоквіуми, ділові ігри, захист творчих проектів. Таким чином учні стають активними учасниками, що вимагає від них постановки проблем, пошуку шляхів їх розв’язання та прийняття конкретних рішень.