1 2 3 4

Гурток "Знавці лікарських рослин" керівник Гриневич Лариса Володимирівна

11 лютого 2015 - Администратор
Гурток "Знавці лікарських рослин" керівник Гриневич Лариса Володимирівна

На заняттях гуртка „Знавці лікарських рослин” учні вивчають біологічні особливості лікарських рослин, їх фармакологічну активність, лікувальні властивості, використання, основні правила заготівлі лікарської сировини, приготування різних лікарських форм, а також здобувають знання про вплив лікарських рослин на організм, сприяння нормалізації життєво-важливих процесів.

Особлива увага приділяється оздоровленню дітей, веденню здорового способу життя при використанні природних засобів оздоровлення, наданню знань про світ лікарських рослин.

Проводиться виявлення та вивчення запасів лікарських рослин, їх використання, збереження, культивування, розширення посівних площ на навчально-дослідній ділянці.

Значне місце відведено практичним роботам, проведенню екскурсій, написанню рефератів, участі у науково-практичних конференціях, дослідницькій роботі.