1 2 3 4

Про проведення І етапу (заочного) Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»

11 березня 2021 - Администратор

 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, тел./факс   63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net, www.rivneosun.com.ua

­­­­­­­­­­­­----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 10 березня 2021 р. № 01-33/205

 

Керівникам органів управління освітою територіальних громад, сіл, селищ, міст

 

 

Про проведення І етапу (заочного)

Всеукраїнського конкурсу
з квітникарства та 
ландшафтного дизайну 
«Квітуча Україна»

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1452, з 18 по 21травня 2021 року в м. Києві Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна». Положення про проведення конкурсу додається.

До участі в конкурсі запрошуються команди закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Склад команди – до 4 осіб.

Конкурс проводиться у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – березень-квітень,  ІІ етап – фінальний (очно або дистанційно).

Очний формат проведення фінального етапу передбачає практичну реалізацію проєкту в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. У разі прийняття рішення щодо проведення ІІ етапу дистанційно, кожна команда готує відеозапис практичної реалізації проєкту із зовнішнього озеленення та ландшафтного дизайну території навчального закладу.

Для участі в І етапі Конкурсу необхідно до 07 квітня надіслати заявку (додаток №1) та проєкт (ескіз) озеленення території закладу освіти на адресу комунального закладу «Станція юних натуралістів»  Рівненської обласної ради: 33015, м. Рівне, вул. Чорновола, 79б, е-mail:rivneosun2007@ukr.net

Просимо інформацію про проведення Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» довести до відома педагогічних працівників і учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (0362)635029, (096)2107791 (КАТЮХА Валентина).

 

 

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                                                  Володимир ВОРОБЕЙ

 

Валентина КАТЮХА (0362) 63-50-29

 

 

 

Положення
про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна»


І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»  (далі -Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою формування екологічної культури особистості, залучення учнівської молоді до роботи з покращення зовнішнього озеленення та ландшафтного дизайну територій закладів освіти.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- активізація пізнавальної, творчої діяльності учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти;

- обмін досвідом роботи з організації творчих об’єднань квітникарсько-ландшафтного напряму;

- популяризація досягнень вітчизняного квітникарства та декоративного садівництва, нових прогресивних агротехнічних технологій;

- ознайомлення із сучасними тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та озеленення, розроблення ландшафтних композицій;

- залучення учнів до озеленення територій закладів освіти.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України (далі - НЕНЦ).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

 

II. Учасники Конкурсу

2.1. У Конкурсі беруть участь команди закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі - учасники).

2.2. До складу команди входять 4 особи - учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 13 до 18 років включно.

2.3. Заміна членів команди можлива за рішенням голови організаційного комітету Конкурсу після подання керівником команди нової заявки та пояснення причин такої заміни.

2.4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.


      IІІ. Журі Конкурсу

3.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання проектів (ескізів) його учасників, результатів їх упровадження та визначення переможців і призерів Конкурсу.

3.2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти, наукових установ та організацій, працівників ботанічних садів (за згодою).

3.3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

 

ІV. Порядок і строки проведення Конкурсу.

4.1. Конкурс проводиться у два етапи:

Iетап: відбірковий (заочний);

IIетап: фінальний (очний).

4.2. Строки проведення Конкурсу визначаються наказом МОН України та повідомляються органу виконавчої влади у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві (далі - орган управління освітою) не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

4.3. Для участі в І етапі Конкурсу заклади загальної середньої та позашкільної освіти надсилають заявку за формою згідно з додатком до цього Положення та проект (ескіз) озеленення території закладу освіти на поштову адресу: комунального закладу «Станція юних натуралістів»  Рівненської обласної ради: 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 79б, Е-mail:rivneosun2007@ukr.net . Журі Конкурсу розглядає подані учасниками проекти (ескізи) озеленення територій закладів освіти, визначає переможців І етапу Конкурсу і надсилає їх роботи в Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді в м. Київ.

4.4. У II етапі Конкурсу беруть участь команди, які стали переможцями І етапу.

4.5. Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку проведення II етапу.

4.6. Організація та проведення II етапу Конкурсу здійснюється за програмою, яка включає:

презентацію проектів (ескізів) озеленення території закладу освіти;

практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ.

4.7. Презентація проекту (ескізу) озеленення території закладу освіти проводиться в довільній формі.

У презентації можуть брати участь усі члени команди.

4.11. Презентація проекту (ескізу) озеленення території закладу освіти оцінюється журі за такими критеріями:

- новизна та оригінальність проекту - до 15 балів;

- економічність проекту - до 10 балів;

- презентабельність проекту - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію проекту (ескізу) озеленення території закладу освіти - 30 балів.

4.12. У практичній реалізації проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ беруть участь усі члени команди.

4.13. Результати практичної реалізації проекту на ділянках НЕНЦ оцінюються журі за такими критеріями:

- оригінальність ідеї - до 15 балів;

- технологічність - до 12 балів;

- рівень виконання агротехнічних прийомів - до 15 балів;

- творчі знахідки та оригінальність художнього оформлення - до 12 балів;

- композиційна довершеність - до 10 балів;

- командна робота - до 6 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ, - 70 балів.

4.14. Загальна максимальна кількість балів, яку може отримати команда за участь у Конкурсі, - 100 балів.

V. Визначення та нагородження переможця та призерів Конкурсу

5.1. Переможець та призери Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

5.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

5.3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

5.4. У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу є учасник, який набрав більшу кількість балів за практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ.

5.5. Переможець і призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних ступенів.

Решті учасників II етапу Конкурсу вручаються дипломи учасників.

5.6. Досвід роботи кращих учасників Конкурсу висвітлюється в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.

5.7. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

  

ЗАЯВКА


на участь у Всеукраїнському конкурсі з квітництва та
ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна»

№ з/п

Прізвище, ім’я учасника

Дата народження

(число, місяць)

Вік учасника

Найменування закладу освіти

Найменування творчого учнівського обєднання,

гуртка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник команди: ____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________________________________________________________
(найменування посади)

___________________________________________________________________

(контактний телефон, електронна адреса)
Найменування проекту (ескізу)________________________________________

___________________________________________________________________
Коротка характеристика проекту (ескізу):________________________________
___________________________________________________________________
Додаток: проект (ескіз) озеленення території закладу освіти на ____арк.

 

 _________________ _______ ____________________
(керівник закладу) (підпис) (П.І.Б.)М.П.