1 2 3 4

Про проведення обласного конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва

28 cічня 2021 - Администратор

 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, тел./факс (0362) 63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.netrivneosun.com.ua

 

28 січня 2021 р. № 01-33/71

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій тавиконавчих комітетів рад міст обласного значення

 

Керівникам об’єднаних

територіальних громад

 

Про проведення обласного конкурсу

учнівського науково-дослідницького

проектування та винахідництва 

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2018 № 483, Плану проведення обласних заходів із дітьми та   учнівською   молоддю у 2021 році, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 19.01.2021 року № 08 та  Положення про проведення обласного конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування і винахідництва, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації  від 07.02.2011 № 49 і зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 16.02.2011 за № 6/969 з 08 лютого по 10 березня  2021 року проводиться І (заочний) етап обласного конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва.

До участі у обласному конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму запрошуються учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які займаються науково-дослідницьким проектуванням і винахідництвом. Вік учасників − від 12 до 15 років включно.

Брати участь у конкурсі можна індивідуально або у складі команди 2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

Для участі в заходах необхідно до 10 березня 2021 року подати заявку та конкурсні матеріали в електронному вигляді − одним документом на електронну адресу: rivneosun2007@ukr.netз поміткою (конкурс учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва),

На підставі поданих матеріалів члени журі проведуть відбір учасників очного етапу конкурсу. Результати відбору щодо участі у очному етапі конкурсу будуть оприлюднені до 16березня 2021 року на сайті (rivneosun.com.ua).

Просимо інформацію про проведення обласного конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму довести до відома керівників, педагогічних працівників та учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Положення про проведення конкурс додається.

Довідки за телефоном: (0362) 635029 м/т 0956314000; 0687864858 Євдокія МОРОЗ.

Додатки: на 5 аркушах.

 

 

 

 

Директор Станції юних натуралістів                       Володимир ВОРОБЕЙ

 

 

  

Євдокія МОРОЗ (0362)63-50-29

Додаток 1

 

Заявка учасника

обласного конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва

 

1. Назва конкурсної роботи/проекту:___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2. Номінація, за якою виконана робота:____________________________________________________________

3. Прізвище, ім’я, вік автора (автора):___________________________________________________________

4.Клас навчання ____________________________________________________

5. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника __________________________________________________________________

6. Повна назва навчального закладу___________________________________________________________

7. Контактна інформація:

Поштова адреса з індексом:

Вулиця:___________________________________________________________

Будинок:___________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________ кв.:_______________________________________________________________

Місто/селище:______________________________________________________

Район: __________________________________________________________________

Область:___________________________________________________________

Телефон _учасника __________________________________________________________________

Мобільний телефон керівника:_________________________________________________________

9. Дата заповнення заявки: __________________________________________________________________

П.І.Б. контактної особи_____________________________________________­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

Зареєстровано в Головному                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

управлінні юстиції                                             Наказ управління освіти і  науки   у Рівненській області                                         Рівненської обласної державної 

 16 лютого 2011 р.                                              адміністрації

 за № 6/969                                                          07 02. 2011 № 49

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу учнівського

науково-дослідницького проектування та винахідництва

 

І. Загальні положення

Обласний конкурс учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва (далі — Конкурс) — щорічне індивідуально-командне змагання талановитої учнівської молоді, яка займається дослідництвом, а також здійснює відкриття у різних галузях знань.

Даний Конкурс є ресурсним і розглядається як джерело пошуку інновацій у експериментально-дослідницькій творчості талановитої учнівської молоді для представлення її на Всеукраїнському та міжнародному рівнях.

ІІ. Керівництво конкурсу

1.        Організатором конкурсу є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.        Відповідальність за координацію, організацію та проведення конкурсу покладається на комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

                                         Ш. Учасники Конкурсу

1. До участі в Конкурсі запрошуються учнізакладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 12 до 15 років включно, наукові проекти яких підготовлені у будь-який період попереднього або поточного року та оформлені у формі постера.

2. Брати участь у конкурсі можна індивідуально або у складі команди (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

3. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівників.

5. Керівник призначається з педагогів, які брали активну участь у підготовці учнів чи команди до конкурсу.

6. Керівник відповідає за життя та здоров’я дітей.

ІV. Вимоги до наукових проектів

         1. Наукові проекти учасників Конкурсу мають бути оформлені у формі постера. Розміри постера: висота – 120 см, ширина – 120 см(центральна частина − 60 см та дві бічні − по 30 см кожна).

2. Наукові дослідження, презентовані на Конкурсі, мають бути проведені учнями самостійно за наявності наукового керівника − кваліфікованого фахівця

в даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи).

3. Конкурсні роботи повинні базуватися на результатах самостійних досліджень учнів. Перевага надається роботам, які можуть мати практичне застосування.

4. Правила оформлення постерів наукових проектів та винахідницьких робіт передбачають використання стенду як однієї з ключових частин проекту.

Структура стенду (постера):

— Назва (тема дослідження) має бути яскравою та складатися з кількох слів, захоплююча погляд, творча.

— Проблема, яку вирішує (мотивація, актуальність).

— Гіпотеза.

— Короткий виклад проекту (мета).

— Матеріали дослідження .

— Методи дослідження.

— Дані, досліди, результати експериментів.

— Результати: аналіз даних (таблиці, графіки, фотографії, малюнки).

— Висновки (доцільність, можливість використання).

— Бібліографія (основні джерела).

5. Постер повинен бути достатньо інформативним, оформленим, з чіткою структурованістю, послідовністю подання інформації. Не слід перевантажувати його зайвим чи нечітким текстом, невдало підібраним фоном та другорядним матеріалом. Негативно оцінюється недостатня кількість ілюстративного матеріалу, графічних відображень, відсутність діаграм або таблиць, що відображають результат.

 6. Учасником Конкурсу можуть бути подані додаткові матеріали: журнал дослідження, моделі, комп’ютерна презентація до стенду, наявність патенту або заявки на патент. Зазначені документи не є обов’язковими, але їх наявність має сприяти кращому розумінню змісту проекту членами журі.

 

V. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проходить у два етапи:

І-й етап − заочний конкурс тез;

ІІ-й етап − персональний та командний постерний (стендовий) захист проектів.

2. Для участі в І етапі Конкурсу тези робіт подаються організаційному комітету українською мовою. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінки (6000 друкованих символів шрифтом Times NewRoman, 14; формат роботи − MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото оформляються окремим додатком.

3. У тезах має розкриватися наступна інформація:

— тема наукового дослідження;

— прізвище та ім’я автора;

— місце навчання, клас, контактна інформація;

— термін проведення та короткий опис наукового дослідження: проблема, яка досліджується, гіпотеза, матеріали та методи дослідження, процедура проведення дослідження, дані експерименту та їх аналіз (основні графіки, таблиці), висновки (практичне значення, доцільність);

— бібліографія (1-2 основні джерела, які використовувались, або посилання на відповідні веб-сайти).

4. ІІ етап Конкурсу проходить у формі відкритого стендового (постерного) захисту науково-дослідницьких проектів або авторських розробок з винахідництва для кожної категорії.

Категорії конкурсу:

• біологічні науки (ботаніка, зоологія, тощо);

• екологія та проблеми довкілля;

• науки про Землю (географія, геологія);

• науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія);

• хімія; фізика;

• інженерні науки та розробки в галузі штучного інтелекту;

VІ. Критерії оцінювання наукових проектів

 

Захист наукових проектів журі Конкурсу оцінює за наступними критеріями:

 

 

 

Критерії оцінки

Максимальна кількість

балів

персональний

командний

1.

Актуальність дослідження, винаходу

15

15

2.

Творчий підхід та наукова новизна

20

20

3.

Наукова обґрунтованість дослідження, винаходу

15

8

4.

Методологічні підходи, наукові навички

10

8

5.

Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу

5

5

6.

Вміння вести науковий діалог, аргументованість

5

5

7.

Можливість практичного застосування

30

25

8.

Робота у команді, взаємодія (для командних робіт)

-

14

 

ЗАГАЛОМ (максимальна кількість балів):

100

100

 

 

 

 

VІІ. Підведення підсумків Конкурсу

 

1.    Результати обласного конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва оголошуються по його завершенню. Переможці Конкурсу нагороджуютьсяграмотами та пам’ятними сувенірами (при наявності фінансування).

2.    Решта учасників конкурсу отримують диплом учасника.

 

VІІІ. Фінансування конкурсу

1.    Витрати на проїзд, харчування учасників, відрядження супроводжуючих забезпечуються відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення.

2.    Видатки на проведення конкурсу проводяться згідно кошторису, за рахунок коштів комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради на позашкільну роботу.