1 2 3 4

Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму „Світ природи” (Омельченко М.І. , керівник гуртків)

6 cічня 2016 - Администратор

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНіСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

комунальний заклад „станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

Протокол засідання науково-

 

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


 

28.08.2015   № 03

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

Наказ управління освіти і науки

 

Рівненської обласної державної

адміністрації

 

01.09.2015  № 412

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

„Світ природи”

 

1 рік навчання

 

 

 

 

 


 

Автори:

Омельченко Михайло Іванович – керівник гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;

 

Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;

 

Остафійчук Тетяна Василівна – директор, керівник гуртка-методист комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

 

Мороз Євдокія Павлівна – методист вищої категорії комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Гурток „Світ природи” є творчим об’єднанням школярів, які прагнуть розширити свої знання про природу, пізнати її таємниці, стати на її захист.

Мета програми  розвиток у дітей пізнавальної активності, творчих здібностей у процесі вивчення явищ природи та її охорони.

Завдання програми:

-       ознайомити дітей молодшого шкільного віку з різними явищами природи, видовим складом рослин і тварин Рівненщини;

-       виховувати любов до природи рідного краю;

-       створити умови для набуття вихованцями практичних умінь і навичок природоохоронної діяльності;

-       формувати екологічну культуру, громадську відповідальність за збереження природного середовища.

Гуртківці молодшого шкільного віку вивчають рослинний і тваринний світ, ґрунти, водойми, повітря, зелену скарбницю - ліс, вчаться їх охороняти.

Учні повинні усвідомити, що життя людини тісно пов’язане з природою, що природу потрібно оберігати, примножувати її багатства.

Значна частина занять присвячується рідному краю. Гуртківці здійснюють екскурсії у природу, похід-експедицію до ботанічного заказника „Вишнева гора”, беруть участь в екологічних акціях та трудових десантах.

Вивчаючи кліматичні зони Землі, діти „мандрують” планетою. Знайомляться з рослинами і тваринами світу.

Кожен розділ програми передбачає обов’язків зв'язок теоретичних занять із безпосереднім спілкуванням з природою (проведення екскурсій, практичних занять).

Практичні заняття у природі сприяють розвитку у юннатів практичних природоохоронних умінь і навичок (підгодівля птахів узимку, участь у акціях „Допоможемо пернатим”, „Годівничка”). На практичних заняттях учні заготовляють природний матеріал (квіти, трави, листя, гілки та кору дерев, камінці). Працюючи з природнім матеріалом,діти створюють композиції, що допомагає формувати естетичні поняття, бережливе ставлення до природи.

Важливе значення для вивчення матеріалу мають екскурсії, під час яких предмети і явища розглядаються в природних умовах. Програма передбачає мінімум обов’язкових екскурсій, необхідних для вивчення кожної теми.

На заняттях гуртка практикуються ігрові форми роботи: конкурси - вікторини, ігри-змагання, конкурси екологічних казок тощо.

Друзі природи пишуть міні-реферати, оформляють гербарії, вчаться проводити фенологічні спостереження за власними об’єктами.

Рекомендується проведення виставок малюнків, виробів з природного матеріалу, інсценування казок, тематичних вечорів (ранків), участь у новорічно-різдвяній виставці „Новорічна композиція”, у масових всеукраїнських природоохоронних заходах.

 

 

Основний рівень, перший рік навчання

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Назва розділу (теми)

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступ.

2

2

4

2.

Природа і людина. Вивчення та охорона ґрунтів, водних ресурсів, повітря

18

22

40

3.

Ліс - зелене багатство країни. Охорона лісів.

10

12

22

4.

Кліматичні зони Землі. Рослинний і тваринний світ.

34

42

76

5.

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

66

78

144

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (4 год.)

Ознайомлення гуртківців з планом роботи, правилами поведінки в гуртку та на території закладу. Значення знань з природознавчих дисциплін у природоохоронній діяльності.

Практична частина.

Ознайомлювальна екскурсія  по станції:  куточок живої природи, кімната українського побуту „Берегиня”,  навчально-дослідна земельна ділянка, квіткова теплиця.

Заготівля природного матеріалу для практичних робіт з природними матеріалами.

 

1.     Природа і людина. Вивчення та охорона ґрунтів, водних ресурсів, повітря (40 год.)

Теоретична частина.

Роль та наслідки діяльності людини у природі. Земля - одне із основних джерел існування людського суспільства. Біль землі - ерозія. Роль ґрунту в природі. Охорона ґрунтів.

Водні ресурси. Причини нестачі прісної води. Забруднення океанів, морів, річок. Водойми Рівненщини. Охорона водойм від забруднення.

Повітря. Його значення в природі. Хто і як забруднює повітря. Охорона повітря.

Практична частина.

Екскурсії у природу з метою виявлення ерозійних процесів.

Екскурсії у довкілля з метою спостереження викидів в атмосферу промисловими підприємствами.

Заготівля природного матеріалу для практичних робіт.

Практичні роботи з природним матеріалом.

 

2.     Ліс - зелене багатство країни. Охорона лісів (22 год.)

Теоретична частина.

Ліс - народне багатство. Ліс - щит урожаю. Ліс - лабораторія чистого повітря. Лісова комора. Дендрофлора лісів свого краю. Загадкові лісові трави. Лісові мешканці (тваринний світ). Поезія лісу (ліс у творах письменників). Охорона лісів.

Практична частина.

Екскурсії до парку, лісу з метою ознайомлення з його дендрофлорою.

Заготівля природного матеріалу.

Практичні роботи з природним матеріалом.

 

3.     Кліматичні зони Землі. Рослинний і тваринний світ (76 год.)

Теоретична частина.

Арктика і Антарктида. Життя серед снігів і льоду.

Тундра. Рослинний і тваринний світ.

Тайга. Рослинний і тваринний світ.

Листяний ліс. Рослинний світ, світ птахів, тварини листяного лісу.

Степ. Рослинність, комахи, плазуни. Птахи та тварини степу.

Пустеля. Острівки пустелі - оази.

Савана. Рослинність, плазуни, птахи. Тварини савани.

Тропічні ліси - джунглі. Рослини тропіків. Комахи та плазуни тропіків. Птахи та звірі тропічного лісу. Світ мавп та хижаків.

Практична частина.

Екскурсія у відділ „Природа” краєзнавчого музею для ознайомлення з рослинним і тваринним світом планети.

Екскурсія до зоопарку для ознайомлення з тваринами.

Екскурсія до парку для ознайомлення з дендрофлорою листяних видів.

Операція „Первоцвіт”.

Гра „Що? Де? Коли?”. Тема: „Мандруємо планетою”.

Робота з природним матеріалом.

Трудові десанти.

 

6.     Підсумкове заняття (2 год.)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА ЛІТО

 

1.     Робота над енциклопедичним матеріалом „Рослинний і тваринний світ”.

2.     Заготівля флористичного природного матеріалу для практичних робіт.

3.     Складання гербарію дикорослих рослин.

4.     Проведення фенологічних спостережень у природі за власним вибором.

5.     Ведення календаря природи.

6.     Створення колекції комах.

7.     Заготівля кормів для підгодівлі птахів взимку.

8.     Упорядкування території, закріпленої за гуртком.

9.     Підготовка міні-рефератів „Я – друг природи”.

10.           Екологічні екскурсії в природу:

-         ботанічний заказник „Вишнева гора”;

-         парк культури і відпочинку  ім. Т.Г. Шевченка;

-         Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення;

-         Озеро Басів Кут.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці повинні знати:

- що таке здоровий спосіб життя та як його дотримуватись;

- основні природні ресурси та їх використання;

- про вичерпність природних ресурсів (ґрунту, повітря, води), як їх охороняти;

- роль лісу в природі та житті людини;

- лісову дендрофлору, тварини лісу, лісові трави;

- як правильно заготовляти дари лісу;

- кліматичні зони Землі;

- представників рослинного і тваринного світу різних кліматичних зон;

- правила поведінки в природі.

 

Вихованці повинні вміти:

- проводити прості фенологічні спостереження у природі;

- доглядати за рослинами і тваринами в куточку живої природи;

- формувати колекції, гербарії;

- заготовляти природний матеріал та працювати з ним;

- виявляти ознаки пристосування рослин і тварин до умов зовнішнього середовища;

- працювати на навчально-дослідній земельній ділянці;

- брати посильну участь у природоохоронних заходах.

 

 

Вихованці мають набути досвід:

-         ведення фенологічних спостережень;

-         екологічно грамотної поведінки в природі;

-         заготівлі природного матеріалу;

-         проведення та оформлення робіт з навчального дослідництва;

-         роботи з енциклопедичним матеріалом.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Воїнственський А.М., Стойко С.М.. охорона природи. К. „Радянська школа”, 1977,-140 с.

2. Збірник положень про Всеукраїнські та обласні конкурси, огляди, експедиції, акції. Кам’янець-Подільський: Абетка,200.-92 с.

3.  Фещенко П.І. Ліс і людина.К., „Урожай”,1970,-56 с.

4.  Царенко Л.В., Яцук Г.Ф. „Валеологія”.Підручник для 8-9 кл. середніх загальноосвітніх шкіл.-К. „Генеза”,1998.-136 с.

5. Енциклопедія: Тварини і рослини світу: Для молодшого шкільного віку. - Львів: Аверс,2002.-176 с.

6. Й.Велек. Что должен знать и уметь юный защитник природы. М., „Прогресс”,1983,-271 с.