1 2 3 4

Програма гуртка "Азбука природи" молодший шкільний вік, автор: Омельченко М.І.

2 грудня 2014 - Администратор

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

27.05.2019   № 02

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної адміністрації

  

         10.06.2019 № 290

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Гурток «Азбука природи» є творчим об’єднанням школярів, які прагнуть розширити свої знання про природу, пізнати її таємниці, стати на її захист.

Мета програми – формуванняу дітей ціннісного ставлення до природиу процесі вивчення явищ природи та її охорони.

Завдання програми:

-            ознайомити дітей із явищами природи, основними напрямами її охорони;

-             формувати  в дітей практичні уміння і навички природоохоронної діяльності;

-         розвивати пізнавальну активність і творчі здібності дітей;

-         виховувати любов до природи рідного краю.

Гуртківці молодшого шкільного віку вивчають рослинний і тваринний світ, ґрунти, водойми, повітря, зелену скарбницю – ліс, вчаться їх охороняти.

Матеріал програми пропагує здоровий спосіб життя, боротьбу зі шкідливими звичками, ознайомлює дітей із Всеукраїнськими акціями школярів та учнівської молоді, залучає до участі в них.

Значна частина занять присвячується рідному краю. Гуртківці здійснюють екскурсії у природу, похід-експедицію до ботанічного заказника «Вишнева гора», беруть участь в екологічних акціях та трудових десантах.

Вивчаючи кліматичні зони Землі, діти «мандрують» планетою, ознайомлюються з рослинами і тваринами світу.

Кожен розділ програми передбачає обов’язковий зв’язок теоретичних занять із безпосереднім спілкуванням із природою (проведення екскурсій, практичних занять).

Практичні заняття в природі сприяють розвитку в юннатів практичних природоохоронних умінь і навичок (підгодівля птахів узимку, участь в акціях «Допоможемо пернатим», «Годівничка»). На практичних заняттях учні заготовляють природний матеріал (квіти, трави, листя, гілки та кору дерев, камінці). Працюючи з природним матеріалом, діти створюють композиції, що допомагає формувати естетичні поняття, бережливе ставлення до природи.

Важливе значення для вивчення матеріалу мають екскурсії, під час яких предмети і явища розглядаються в природних умовах. Програма передбачає мінімум обов’язкових екскурсій, необхідних для вивчення кожної теми.

На заняттях гуртка практикуються ігрові форми роботи: конкурси-вікторини, ігри-змагання, конкурси екологічних казок тощо.

Друзі природи пишуть міні-реферати, оформляють гербарії, вчаться проводити фенологічні спостереження за власними об’єктами.

Рекомендується проведення виставок малюнків, виробів із природного матеріалу, інсценування казок, тематичних вечорів (ранків), участь у новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція», масових всеукраїнських природоохоронних заходах.

 

Основний рівень, перший рік навчання

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Назва розділу (теми)

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступ.

3

4

7

2.

Здоровий спосіб життя

8

2

10

3.

Природа і людина. Вивчення та охорона ґрунтів.

18

21

39

4.

Ліс — зелене багатство країни. Охорона лісів.

10

12

22

5.

Кліматичні зони Землі. Рослинний і тваринний світ.

34

42

76

6.

Рослинний світ рідного краю

6

9

15

7.

Всеукраїнські природоохоронні акції учнівської молоді. Завдання та зміст роботи.

4

4

8

8.

Підсумкове заняття

3

-

3

Разом

86

94

180

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (7 год.)

Ознайомлення гуртківців з планом роботи, правилами поведінки в гуртку та на території закладу. Значення знань з природознавчих дисциплін у природоохоронній діяльності.

Практична частина.

Ознайомлювальна екскурсія  по станції:  куточок живої природи, кімната українського побуту „Берегиня”,  навчально-дослідна земельна ділянка, квіткова теплиця.

Заготівля природного матеріалу для практичних робіт з природними матеріалами.

 

1.     Здоровий спосіб життя (10 год.)

Теоретична частина.

Життя людини — найбільша цінність. Спосіб життя і здоров’я. шкідливі звички і їх вплив на здоров’я і долю людини. Тютюнопаління і здоров’я. Алкоголь та здоров’я. Наслідки вживання наркотиків. Як зберегти і зміцнити власне здоров’я.

Практична частина.

Оздоровча екскурсія на лоно природи.

 

2.     Природа і людина. Вивчення та охорона ґрунтів (39год.)

Теоретична частина.

Роль та наслідки діяльності людини у природі. Земля — одне із основних джерел існування людського суспільства. Біль землі — ерозія. Роль ґрунту в природі. Охорона ґрунтів.

Водні ресурси. Причини нестачі прісної води. Забруднення океанів, морів, річок. Водойми Рівненщини. Охорона водойм від забруднення.

Повітря. Його значення в природі. Хто і як забруднює повітря. Охорона повітря.

Практична частина.

Екскурсії у природу з метою виявлення ерозійних процесів.

Екскурсії у довкілля з метою спостереження викидів в атмосферу промисловими підприємствами.

Заготівля природного матеріалу для практичних робіт.

Практичні роботи з природним матеріалом.

 

3.     Ліс — зелене багатство країни. Охорона лісів (22 год.)

Теоретична частина.

Ліс — народне багатство. Ліс — щит урожаю. Ліс — лабораторія чистого повітря. Лісова комора. Дендрофлора лісів свого краю. Загадкові лісові трави. Лісові мешканці (тваринний світ). Поезія лісу (ліс у творах письменників). Охорона лісів.

Практична частина.

Екскурсії до парку, лісу з метою ознайомлення з його дендрофлорою.

Заготівля природного матеріалу.

Практичні роботи з природним матеріалом.

 

4.     Кліматичні зони Землі. Рослинний і тваринний світ (76 год.)

Теоретична частина.

Арктика і Антарктида. Життя серед снігів і льоду.

Тундра. Рослинний і тваринний світ.

Тайга. Рослинний і тваринний світ.

Листяний ліс. Рослинний світ, світ птахів, тварини листяного лісу.

Степ. Рослинність, комахи, плазуни. Птахи та тварини степу.

Пустеля. Острівки пустелі — оази.

Савана. Рослинність, плазуни, птахи. Тварини савани.

Тропічні ліси — джунглі. Рослини тропіків. Комахи та плазуни тропіків. Птахи та звірі тропічного лісу. Світ мавп та хижаків.

Практична частина.

Екскурсія у відділ „Природа” краєзнавчого музею для ознайомлення з рослинним і тваринним світом планети.

Екскурсія до зоопарку для ознайомлення з тваринами.

Екскурсія до парку для ознайомлення з дендрофлорою листяних видів.

Операція „Первоцвіт”.

Гра „Що? Де? Коли?”. Тема: „Мандруємо планетою”.

Робота з природним матеріалом.

Трудові десанти.

 

5. Рослинний світ рідного краю (15 год.)

Теоретична частина.

Різноманітність рослинного світу. Роль та значення рослин у природі та житті людини. Культурні та дикорослі рослини. Кімнатні рослини. Правила догляду за ними. Правила збору та зберігання лікарських рослин. Рослини-символи України.

Практична частина.

Складання колекцій плодів та насіння різних рослин. Складання гербарію рослин своєї місцевості.Екскурсія з метою вивчення ознак дерев, кущів та трав’янистих рослин, розташування рослин та їх угруповань. Екологічні ігри.

 

6.     Всеукраїнські природоохоронні акції учнівської молоді. Завдання та зміст роботи (8 год.)

Теоретична частина.

Всеукраїнський конкурс „Мій рідний край — моя Земля”.Всеукраїнський конкурс „Парки — легені міст і сіл”. Всеукраїнські акції: „Патах року”, „Птахи нашого саду”, „Посади сад”, „Дерево життя”, „День довкілля”, свято „День Землі”. Всеукраїнські природоохоронні операції.

 

7.     Підсумкове заняття (3 год.)

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці повинні знати:

— що таке здоровий спосіб життя та як його дотримуватись;

— основні природні ресурси та їх використання;

— про вичерпність природних ресурсів (ґрунту, повітря, води), як їх охороняти;

— роль лісу в природі та житті людини;

— лісову дендрофлору, тварини лісу, лісові трави;

— як правильно заготовляти дари лісу;

— кліматичні зони Землі;

— представників рослинного і тваринного світу різних кліматичних зон;

— правила поведінки в природі.

 

Вихованці повинні вміти:

— проводити прості фенологічні спостереження у природі;

— доглядати за рослинами і тваринами в куточку живої природи;

— формувати колекції, гербарії;

— заготовляти природний матеріал та працювати з ним;

— виявляти ознаки пристосування рослин і тварин до умов зовнішнього середовища;

— працювати на навчально-дослідній земельній ділянці;

— брати посильну участь у природоохоронних заходах.

 

Вихованці мають набути досвід:

-         ведення фенологічних спостережень;

-         екологічно грамотної поведінки в природі;

-         заготівлі природного матеріалу;

-         проведення та оформлення робіт з навчального дослідництва;

-         роботи з енциклопедичним матеріалом.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.Воїнственський А.М., Стойко С.М… охорона природи. К. „Радянська школа”, 1977,-140 с.

2. Збірник положень про Всеукраїнські та обласні конкурси, огляди, експедиції, акції. Кам’янець-Подільський: Абетка,200.-92 с.

3.  Фещенко П.І. Ліс і людина.К., „Урожай”,1970,-56 с.

4.  Царенко Л.В., Яцук Г.Ф. „Валеологія”.Підручник для 8-9 кл. середніх загальноосвітніх шкіл.-К. „Генеза”,1998.-136 с.

5. Енциклопедія: Тварини і рослини світу: Для молодшого шкільного віку. — Львів: Аверс,2002.-176 с.

6. Й.Велек. Что должен знать и уметь юный защитник природы. М., „Прогресс”,1983,-271 с.