1 2 3 4

Програма гуртка "Домашні улюбленці" середній шкільний вік, автор: Панчак К.М.

28 лютого 2017 - Администратор
   

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

27.05.2019   №­ 02 ­­­­          

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

 


10.06.2019  № 290

 

                                                        

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток «Домашні улюбленці»

 

2роки навчання

 

 

 

 

 

Автор:

Панчак Катерина Миколаївнакерівник гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.

Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Остафійчук Тетяна Василівна – директор, керівник гуртка-методист комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

Пояснювальна записка

 

Програма гуртка «Домашні улюбленці» для середнього шкільного віку розроблена на основі програми гуртка «Любителів домашніх тварин», яка рекомендована Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Міністерством освіти і науки України, НЕНЦ, (2004), доповнена та адаптована до вимог сучасного навчального процесу.

Мета програми – ознайомлення вихованців з теоретичними основами та особливостями утримання, годівлі, розведення домашніх тварин.

Основні завдання:

 

-       ознайомити дітей з біологічними особливостями домашніх тварин, правилами їх утримання, годівлі, розведення;

-       сформувати у дітей практичні вміння та навички утримання і розведення домашніх тварин;

-       виховувати любов до тварин, відповідальність за результати власної праці;

-       розвивати спостережливість, працелюбність.

Навчальна програма основного рівня розрахована на учнів  6 – 8 класів. Матеріал викладається відповідно до вікових особливостей учнів. Перший рік навчання, 144 години на рік, 4 години на тиждень – ознайомлення з біологічними особливостями, з анатомією земноводних, рептилій, птахів, що можуть утримуватись у домашніх умовах чи в живому куточку, опанування технологіями їх утримання, годівлі, розведення. Другий рік навчання, 216 годин, 6 годин на тиждень – ознайомлення з біологічними особливостями, анатомією, умовами утримання, годівлі, розведення ссавців, що мешкають удома чи в умовах живого куточка. У роботі гуртка застосовують такі методи організації навчально-виховного процесу, як бесіда, пояснення, лекція, демонстрація, спостереження, робота з літературними джерелами, практичні роботи, тестування, навчальні ігри. У роботі гуртка можна використати такі форми організації навчально-виховного процесу: індивідуальна робота, самостійна робота, консультація, виставка, конкурс, екскурсії, турнір.

 

 


Основний рівень, перший рік навчання 

 

 

Навчально-тематичний план

 

з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

 

Вступ

2

-

2

1.

Тваринний світ

8

4

12

2.

Клас земноводних

18

4

22

3.

Клас рептилій

20

4

24

4.

Клас птахів

54

26

80

4.1.

Загальна характеристика класу

4

2

6

4.2.

Анатомо-морфологічні особливості птахів

14

6

20

4.3.

Промислове птахівництво

16

8

24

4.4.

Декоративне птахівництво

16

10

26

4.5.

Хвороби птиці, їх профілактика та лікування

4

-

4

 

Підсумок

2

2

4

 

Всього

100

44

144

 


Зміст програми

 

 

 Вступ (2 год.)

 

Ознайомлення з планом роботи гуртка.

 

Розділ 1. Тваринний світ (12 год.)

Теоретична частина. Історія одомашнення тварин. Поширення тварин на Землі. Основи класифікації тваринного світу. Роль тварин у житті людини. Взаємовідносини між тваринами й людиною. Поняття про благополуччя тварин. Потреби тварин. Охорона тваринного світу.

Практична частина. Виконання тестових завдань на визначення потреб тварин. Екскурсія до зоопарку.

 

 

Розділ 2. Клас земноводних (22 год.)

 

 

Теоретична частина. Загальна характеристика класу. Походження. Зовнішня будова. Покриви тіла. Основні представники. Земноводні – мешканці живого куточка: саламандри, тритони, жаби. Біологічні особливості. Анатомо-морфологічна будова. Особливості утримання, годівлі та розведення в неволі.

Практична частина. Обладнання типового тераріуму для земноводних. Спостереження та догляд за земноводними живого куточка. 

 

Розділ 3. Клас рептилій (24 год.)

 

 

 

Теоретична частина. Загальна характеристика класу. Походження. Зовнішня будова. Покриви тіла. Основні представники. Рептилії живого куточка: черепахи, ящірки, хамелеони, змії. Біологічні особливості. Анатомо-морфологічна будова. Особливості утримання, годівлі та розведення. Правила техніки безпеки в роботі з рептиліями.

Практична частина. Спостереження за рептиліями в куточку живої природи. Обладнання тераріуму для рептилій. Написання рефератів про рептилій. Екскурсія до зоопарку. 

 

Розділ 4. Клас птахів (80 год.)

 

 

 

4.1. Загальна характеристика класу (6 год.)

Теоретична частина. Середовище існування  та пристосування до нього. Сезонні явища в житті птахів. Осілі, кочові й перелітні птахи. Перельоти птахів, методи їх досліджень. Орієнтація під час перельоту.

Практична частина. Спостереження за птахами в природі. Написання рефератів про птахів своєї місцевості.

 

 

4.2. Анатомо-морфологічні особливості птахів (20 год.)

 

 

 

Теоретична частина. Зовнішня будова; покриви птахів та їх похідні; будова пера; скелет, особливості його будови, функції; травна система; органи дихання; видільна система; нервова система; розмноження і розвиток птахів; шлюбна поведінка, влаштування гнізд; будова яйця; поняття про інкубацію; інкубація штучна та природна; виводкові та нагніздні птахи.

Практична частина. Створення колекції пір’я. Відбір і підбір пар декоративних птахів живого куточка. Обладнання гнізд для птахів живого куточка. Ведення спостережень (і щоденників) за яйцекладкою та насиджуванням. Екскурсія до парку з метою вивчення птахів місцевої фауни.  

 

 

 

4.3 Промислове птахівництво (24 год.)

 

 

 

Теоретична частина. Кури: походження, різноманітність порід, біологічні особливості, системи утримання, технологія годівлі. Корми та їх склад. Складання раціонів. Особливості інкубації курячих яєць. Вирощування молодняку. Поняття «несучість», шляхи її підвищення.

Індики: походження, породи, умови утримання та годівлі. Особливості інкубації та вирощування молодняку.

Водоплавна птиця: походження, історія одомашнення, біологічні особливості, породи, системи утримання, технологія годівлі, особливості інкубації та вирощування молодняку.

Практична частина. Розроблення проектів пташника. Створення колекції кормів для промислових птахів. Вивчення складу кормів. Складання раціонів різних видів промислових птахів. Відбір яєць на інкубацію.

 


4.4. Декоративне птахівництво (26 год.)

 

 

 

Теоретична частина. Канарки: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

Папуги: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

Перепели: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

Цесарки: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

Фазани: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

Павичі: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

Страуси: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

Голуби: історія одомашнення голубів, їх біологічні особливості, видова та породна різноманітність, умови утримання та розведення. Годівля. Навчання поштових голубів.

Практична частина. Складання раціонів для різних видів птахів. Створення колекції кормів. Створення колекції пір’я. Проведення інкубації яєць декоративних птахів. Розроблення проекту голубиного розплідника. Написання рефератів. 

 

 

4.5. Хвороби птахів, їх профілактика та лікування (4 год.)

 

 

 

Хвороби птахів. Їх класифікація, основні ознаки, шляхи попередження та лікування. Правила особистої гігієни під час роботи з птахами.

 

Підсумок (4 год.)

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозований результат  

 

 

               Вихованці мають знати:

 

 

 

-   систематику живих організмів, категорії тварин, які потребують захисту, основні шляхи охорони тваринного світу, зв’язки між живими організмами та довкіллям;

-   організм, як біологічну систему;

-   хвороби домашніх тварин і профілактичні заходи з метою їх попередження;

-   основи здорового способу життя.

 

Вихованці мають вміти:

 

 

 

-   облаштовувати тераріуми та вольєри для тварин живого куточка;

-   проводити профілактичні заходи з метою попередження хвороб у тварин;

-   створювати колекції кормів для різних видів домашніх тварин. 

 

 

               Вихованці мають набути досвід:

 

 

 

-   доглядати за домашніми тваринами;

-   основ здорового способу життя;

-   складання раціонів для різних видів домашніх тварин;

-   написання рефератів.

 

 

 

Основний рівень, другий рік навчання

 

 

 

 

Навчально-тематичний план

 

з/п

Назва розділу

Кількість годин

теоретичні

практичні

разом

 

Вступ

2

-

6

1.

Приручення й одомашнення тварин

4

-

4

2.

Клас ссавці. Загальна характеристика

9

3

12

3.

Анатомо-фізіологічні особливості ссавців

33

9

42

4.

Дрібні гризуни

9

9

18

5.

Кролі

30

24

54

6.

Нутрії

14

6

20

7.

Кішки

21

9

30

8.

Собаки

22

6

28

 

Підсумок

3

3

6

 

Всього

144

72

216

 

 Зміст програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ (2 год.)

 

 

 

Ознайомлення з планом роботи гуртка.

 

Розділ 1. Приручення й одомашнення тварин (4 год.)

 

 

 Теоретична частина. Поняття про добробут тварин. Проблема гуманного ставлення до тварин. Охорона тваринного світу. Червона книга, природоохоронні території України.

 

 

 

Розділ 2. Клас ссавців. Загальна характеристика (12 год.)

 

 

Теоретична частина. Походження ссавців. Різноманітність ссавців. Середовище існування, пристосування до нього. Сезонні зміни в природі та їх значення для життя ссавців.

Практична частина. Екскурсії до зоопарку, на природу. Спостереження за ссавцями в середовищі їх існування.

 

 

Розділ 3. Анатомо-фізіологічні особливості ссавців (42 год.)

 

 

 Теоретична частина. Зовнішня будова. Покриви: їх будова та функції. Скелет. Травна система. Система дихання. Кровоносна система: її будова, функції. Кров: склад, функції. Нервова система, типи нервової діяльності. Рефлекси. Органи чуттів. Видільна система. Розмноження та розвиток ссавців.

Практична частина. Вивчення будови волосяного покриву під мікроскопом. Вивчення складу кісток на наявність мінеральних і органічних речовин. Вивчення складу крові під мікроскопом. Вивчення умовних рефлексів на прикладі ссавців живого куточка.

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Дрібні гризуни (18 год.)

 

 

 

Теоретична частина. Хом’яки. Декоративні щури. Піщанки. Морські свинки. Шиншили. Походження, біологічні особливості, умови утримання, годівля, розведення. Хвороби гризунів, їх профілактика та лікування. Правила особистої гігієни при утриманні гризунів.

Практична частина. Спостереження за поведінкою гризунів у живому куточку. Добір пар для розведення. Складання раціонів для різних видів гризунів. Догляд за тваринами.

 

 

 

Розділ 5. Кролі (54 год.)

 

 

Теоретична частина. Походження, біологічні особливості, умови утримання, годівля. Поняття про кормову одиницю. Корми, їх склад. Складання раціонів. Породи. Методи розведення. Особливості вирощування молодняку. Хвороби кролів, їх профілактика та лікування. Правила особистої гігієни в роботі з кролями.

Практична частина. Складання раціонів для різних вікових груп тварин. Заготівля кормів на зиму. Виготовлення колекції кормів.  Розроблення проекту крільчатника. Складання каталогу порід кролів. Проведення спарювання кролів. Підготовка гнізд до окролів. Проведення профілактичних щеплень. Проведення виставки кролів. Догляд за кролями.

 

 

 

 

Розділ 6. Нутрії (20 год.)

  

Теоретична частина. Походження, біологічні особливості, умови утримання. Годівля. Складання раціонів. Породи. Особливості розведення. Вирощування молодняку. Хвороби нутрій, їх профілактика та лікування.

Практична частина. Заготівля кормів для нутрій. Складання раціонів.

Виготовлення будиночків для зимового утримання нутрій. Догляд за тваринами.

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. Кішки (30 год.)

 

 

 

Теоретична частина. Походження, біологічні особливості, умови утримання. Корми та технологія годівлі. Породи, їх класифікація. Розведення і виховання молодняку. Проблеми безпритульних кішок, шляхи їх вирішення. Хвороби, їх лікування та профілактика. Правила особистої гігієни і техніки безпеки при утриманні тварин.

Практична частина. Екскурсія на виставку котів. Складання каталогу порід котів, що утримуються юннатами. Складання раціонів для різних вікових груп тварин. Екскурсія до притулку для тварин. Збирання статистичних даних з питань безпритульних тварин свого району (міста). Проведення виставки котів.

 

 

 

 

 

 

Розділ 8. Собаки (28 год.)

 

 

 

Теоретична частина. Походження, біологічні особливості. Умови утримання. Правові аспекти утримання собаки. Технологія годівлі. Корми, їх характеристика. Породи собак, їх класифікація та характеристика. Розведення собак і виховання цуценят. Хвороби собак, їх профілактика та лікування. Проблеми безпритульних тварин, шляхи вирішення. Правила особистої гігієни й техніки безпеки при утриманні собак.

Практична частина. Екскурсія на виставку собак. Складання раціонів для різних вікових груп. Екскурсія на дресирувальник майданчик.  Оформлення виставки малюнків чи фотографій.

 

 

Підсумок (4 год.)

 

 

 

 

 

Прогнозований результат

 

 

 

 

 

 

 

     Вихованці мають знати:

 

 

 

-   головні риси царства тварин;

-   відомості про будову, процеси життєдіяльності та різноманітність тварин;

-   захворювання тварин і захворювання, які можуть викликати тварини;

-   заходи профілактики цих хвороб і шляхи боротьби з ними;

-   види тварин, що потребують охорони.

 

 

 

 

 

 

    Вихованці мають вміти:

 

 

 

-   заготовлювати корми на зиму;

-   складати раціони для різних вікових груп тварин;

-   складати каталоги порід різних видів домашніх тварин;

-   добирати пари для розведення;

-   проводити виставки тварин.

 

 

Вихованці мають набути досвід:

 

 

 

-        складати раціони для різних видів домашніх тварин;

-        доглядати за домашніми тваринами;

-        роботи з мікроскопом;

-        основ здорового способу життя.

 

 

 

 

 

Література:

 

1. Авилова К. В.  Позвоночные животные, изучение их в школе /  К. В. Авилова. –М.: Просвещение, 1983. – 176 с.

2. Акаєвський А. І. Анатомія і фізіологія тварин  /  А.  І. Акаєвський, Д. Я. Криніцин, П. І. Мелехін. – К.: Держвидав с/г літ-ри, 1961. – 213 с.

3. Гриневич И. И. Кролиководство и его продукція / И. И. Гриневич, Г. Г. Палкин.  – Минск: Хата, 1994. – 245 с.

4. Евтушенко А.Ф. Болезни кроликов / А. Ф.  Евтушенко. – К.: Урожай, 1992. – 136 с.

5. Лашко О. І. Птиця на подвір’ї /  О. І. Лашко. – К.: Урожай, 1993. – 96 с.

6. Климов А.Ф. Анатомия домашних животных /  А.Ф. Климов, А. И. Акаевский. – Т.2. – М.: Гос. Издат. с/х лит-ры, 1955. – 157 с.

7. Акаєвський А.І. Анатомія і фізіологія тварин / А. І. Акаєвський, Д. Я. Криніцин, П. І.  Мелехін. – К.: Держвидав с/г літ-ри, 1961. – 179 с.

8. Мешкова Н. Н. Клуб собаководства /  Н. Н. Мешкова. – М.: Патриот, 1992. – 96 с.

9. Мезенцев М. Ф. и др. Птицеводство /  М.Ф. Мезенцев. – М.: Колос, 1967. – 159 с.

10. Томмэ М. Ф. и др. Нормы кормления и рационы для сельскохозяйственных животных / М. Ф.  Томмэ.– М.: Госиздат с/х ли-ры, 1960. – 87 с.

11. Осадчий А.А. Птицы на вашем  дворе /  А.А. Осадчий.– Донецк: Донбас, 1982. – 122 с.

12. Наумов С.П. Зоология позвоночных /  С.П. Наумов.– М.: Просвещение, 1973. – 101 с.