1 2 3 4

Програма гуртка "Основи флористики і фітодизайну" молодший шкільний вік, автор: Гайдаченко Л.П.

16 жовтня 2014 - Администратор

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

27.05.2019   №­ 02

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

 

10.06.2019  № 290

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток „Основи флористики і фітодизайну”

2 роки навчання 

Автор:

Гайдаченко Людмила Павлівна– керівник гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;

 

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Композиції з квітів та різноманітного природного матеріалу відомі з часів древніх цивілізацій, адже були однією з ранніх форм самовираження творчої людини. Крізь історію людства пройшли вінки, гірлянди, квіткові композиції, японська ікебана, європейські букети, які втілювали в собі надзвичайні художні образи і світовідчуття багатьох поколінь різних народів.

Основи мистецтва створення квіткових композицій створювалися протягом багатьох століть, кожна епоха залишала в ньому свій слід. Техніка складання таких композицій зазнала  чимало змін, що залишило слід у різних формах і стилях.

Фітодизайн– жанр декоративно-прикладного мистецтва, художнє конструювання з рослинних матеріалів, пошук нових конструктивних і художніх рішень у мистецтві квітів та ландшафтній архітектурі. До фітодизайну належить і аранжування квітів, тобто створення різноманітних квіткових композицій. Найпоширеніші з них – гірлянда, вінок, букет, кошик, настінне панно, бутоньєрка.    

Заняття фітодизайном, пов’язане зі створенням рослинних композицій, сприяє розвитку відчуття краси, любові до рідної природи, творчих можливостей, не кажучи вже про те, що спілкування з рослинами знімає втому, подразливість, нервове напруження.

Сьогодні фітодизайн – це не лише хобі, а й справа професіоналів. Професія флориста вимагає творчого підходу, дає можливість із природного матеріалу творити красу власними руками.

Прекрасну можливість для занять флористикою надають сьогодні позашкільні заклади еколого-натуралістичного профілю. Збираючи рослини для своїх виробів під час екскурсій, діти розширюють власний світогляд, пізнають красу рослинного світу України.

Навчальна програма реалізується в гуртку еколого-натуралістичного спрямування позашкільного закладу і спрямована на дітей молодшого шкільного віку.

При складанні програми були використані: Програма української школи флористики (Київ, 1998); збірки навчально-виховних програм Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (відділ квітникарства        м. Київ, 2003р.); збірка «Образотворче та прикладне мистецтво» (Київський палац дітей та юнацтва, відділ народної творчості, 2005), збірка «Програми для позашкільних i загальноосвiтнiх навчальних закладів. Художньо-естетичний напрям» (м. Суми, 2005).

Мета програми– формування у дітей ціннісного ставлення до природи, мистецтва засобами флористики та фітодизайну.

Завдання програми:

викликати інтерес до флористичної діяльності;

– ознайомити з основами створення квіткових композиції;

   розвивати в дітей уяву, зорову пам’ять,емоційне сприйняття навколишнього світу;

   формувати  уміння та навички створення композицій із квітів;

     формувати в дітей художній смак;

     виховуватибережливе ставлення до природи.

Програма передбачає навчання дітей у групах основного рівня і розрахована на 2 роки навчання: перший рік – 144 год на рік (4 год на тиждень), другий – 144 год на рік (4 год на тиждень). Кількісний склад навчальної групи –12- 15 учнів.

Заняття гуртка проходять із використанням бесід, презентацій,  самостійного пошуку інформації (робота з підручниками і журналами з флористики,  фотоальбомами і методичними розробками).

З огляду на вікові особливості учнів програмою передбачено використання різноманітних форм і методичних прийомів подачі матеріалу. Пропонується проведення ігрових занять, розв’язування кросвордів, відгадування загадок, створення екологічних казок, участь в обласних та всеукраїнських масових еколого-натуралістичних заходах тощо.

Форми занять:теоретичні, практичні, екскурсії, робота в парах та малих групах, презентації, захист ескізу власного виробу, вікторини, ігри та ін.

Практична діяльність гуртка передбачає:розробку схем, ескізів рослинних композицій; екскурсії з метою ознайомлення з рослинами та збору природного матеріалу; чищення і сортування рослин, висушування рослин на повітрі; підготовку основи для композицій (на вибір): шліфовка природного матеріалу, дощечок ДВП, дерев’яного спилу; виготовлення декоративного контейнера, плетення гілок по колу для вінка, соломки-рафії в косу для гірлянди; скріплення стебел у сніп, розміщення сухих рослин в основу „оазис”; виготовлення основи для настільних композицій із пінопласту, пластиліну; використання дротяної техніки при виготовленні рамки із сухих паличок; підфарбовування сухих рослин (за необхідності – фарбами-спреями).

Вихованці гуртка можуть брати участь у флористичному оформленні сцени для свят, проведенні творчих майстерень із виготовлення рослинних сувенірів-подарунків. Матеріали екскурсій, дослідницьких робіт юннати оформляють у вигляді звітів, науково-дослідницьких робіт і представляють на конференціях,  всеукраїнських конкурсах, засіданнях наукових товариств учнів тощо.


Основний рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ.

2

2

4

2.

Однорічні квітково-декоративні рослини

12

12

24

3.

Дворічні квітково-декоративні рослини

6

6

12

4.

Багаторічні квітково-декоративні рослини

8

6

14

5.

Використання природного матеріалу для виготовлення виробів, букетів та композицій

12

14

26

6.

Найпоширеніші кімнатні та оранжерейні рослини

8

10

18

7.

Фітодизайн та його значення у побуті та праці людини

6

6

12

8.

Мистецтво квіткової композиції

8

10

16

9.

Оформлення квітників та газонів та догляд за ними

2

4

6

10.

Складання букетів і квіткових композицій з квітів та іншого природного матеріалу

4

6

10

11.

Підсумкове заняття.

2

-

2

 

Всього

68

76

144

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

          1.   Вступ (4 год.).

Значення рослин у житті людини. Квіти багатство України і невід’ємна частина життя людини.

Екскурсія територією Станції юних натуралістів.

2. Однорічні квітково-декоративні рослини (24 год.).

Теоретична частина.

Квітково-декоративні рослини, їх різноманітність та найбільш поширені види нашої місцевості. Форми квіткового озеленення. Квітучі листяно-декоративні однорічники. Квіти-символи (чорнобривці, мак, мальва та ін.). Обряд плетіння та носіння українського віночка. Думи, балади, легенди про квіти. Основні правила складання композицій і букетів з однорічних квітів.

Практична частина.

Збір насіння однорічних квітів. Очищення та розфасовка насіння однорічників. Об’ємне засушування однорічних квітів. Виготовлення гербарію. Плетіння віночка з однорічників з метою подальшого використання його в обрядах і святах українського народу. Виготовлення композиції „Багряна осінь”. Екскурсія до парку.

 

3. Дворічні квітково-декоративні рослини ( 12 год.)

Теоретична частина.

Використання дворічників в озелененні. Легенди, казки, пісні про квіти, символіка яких використовується при складанні букетів та квіткових композицій з використанням української символіки. Застосування квітів для проведення українських національних обрядів та різних релігійних свят.

Практична частина.

Виготовлення гербарію квіткових рослин.  Підготовка дворічних рослин для засушування.

 

4. Багаторічні квітково-декоративні рослини (14 год.)

Теоретична частина.

Історія, легенди, казки, оповідання про багаторічні квіти. Цибулинні квітково-декоративні рослини (тюльпани, гіацинти та ін.) Переваги багаторічників – довге життя, цвітіння, витривалість. Національні традиції використання квітів. Обрядові символи (рушник, хліб, калина, мальва, мак, ромашка).

Практична частина.

Розмноження багаторічників зеленими живцями.Складання флористичної композиції „Радість”. Виготовлення штучних квітів (мак, ромашка).

 

5. Використання природного матеріалу для виготовлення виробів, букетів та композицій (26 год.)

Теоретична частина.

Особливості використання природного матеріалу для аранжування. Особливості виготовлення аплікації із соломки злакових рослин. Народна іграшка, особливості виготовлення ляльки-мотанки з використанням природного матеріалу. Аплікація із стебел різнотрав’я. Вироби із шишок, ялинкового, соснового гілля.

Практична частина.

Збір і обробка природного матеріалу. Виготовлення виробів з українською символікою. Виготовлення аплікації із соломки. Виготовлення ляльки-мотанки. Виготовлення композиції „Фантазійне диво”. Виготовлення композиції „Сувенір”. Виготовлення прикрас з використанням природного матеріалу. Виготовлення об’ємної кулі з природного матеріалу.

6. Найпоширеніші кімнатні та оранжерейні рослини (18 год.)

Теоретична частина.

Гарноквітучі квіти в нашому домі (фіалка, глоксинія та ін.). Кімнатні оранжерейні рослини, особливості вирощування. Строки і способи розмноження кімнатних рослин. Рослини куточка живої природи, які рекомендуються для шкіл і позашкільних закладів. Рослини в інтер’єрі школи. Світлолюбиві та тіневитривалі рослини, їх розміщення в класах, коридорах та холах школи. Різні грунтосуміші, пересаджування кімнатних рослин. Боротьба із шкідниками та хвороби кімнатних рослин.

Практична частина.

Складання оповідання про кімнатну рослину. Догляд за кімнатними рослинами. Етикетування кімнатних рослин. Підбір рослин для озеленення.

Перегляд фільму.  Екскурсія до тресту „Зелене господарство”.

 

7. Фітодизайн та його значення у побуті та праці людини (12 год.)

Теоретична частина.

Поняття флористики та фітодизайну. Значення фітодизайну у побуті та праці людини. Особливості складання флористичних композицій. Форми вирощування рослин, особливості демонстрації у горщиках, контейнерах. Вимоги до розміщення рослин (високорослих, середньорослих, низькорослих).

Практична частина.

Підбір рослин для озеленення приміщення ігрової кімнати в школі. Складання композиції з урахуванням правил фітодизайну. Екскурсія до квіткового салону.

 

8. Мистецтво квіткової композиції (16 год.)

Теоретична частина.

Розвиток європейської школи аранжування квітів. Стильова спрямованість мистецтва квітів (природно-ландшафтний, декоративний, романтичний стилі)ю Найбільш поширені форми квіткових прикрас (композиція, букет, корзинка та ін.). Українські традиційні квіти в європейському стилі аранжування. Влаштування “зелених стін”, “зелених вікон”. Оформлення вікон. Оформлення балконів, терас.

Практична частина.

Виготовлення роздаткового матеріалу „Геометричні форми квіткової композиції”.  Підбір ваз, корзинок, підставок. Виготовлення прикрас, подарунків.

 

9. Оформлення квітників та газонів та догляд за ними (6 год.)

Теоретична частина.

Різні стилі оформлення квітника, території школи. Газон як провідна форма в озелененні. Найбільш поширені газонні трави, особливості висівння.

Практична частина.

Складання плану озеленення. Підготовка ділянки та підбір асортименту квітів для окремої клумби. Висівання насіння та висаджування розсади квітів на клумбах. Догляд за квітами на клумбах. Саджання килимових квітів з українською символікою.

 

10. Складання букетів і квіткових композицій з квітів та іншого природного матеріалу (10 год.)

Теоретична частина.

Народження букета. Правила і техніка складання букета і композицій із живих квітів. Термін зрізування. Обробка стебел. Вимоги до води. Сумісність різних живих квітів в одній вазі. Тематичні букети.

Практична частина.

Створення тематичних букетів. Весняні роботи по впорядкуванню клумб. Екскурсія в парк.

 

11. Підсумкове заняття (2 год.)

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 

 

— правила техніки безпеки при роботі з інструментами;

— загальні особливості японської ікебани і європейської композиції,    української флористики;

— основні принципи композиції;

— прийоми роботи з різними матеріалами;

— форми квіткових композицій (вінок; гірлянда);

— стилі, кольорове коло, кольорові поєднання, основні кольори;

— симетрію і асиметрію, пропорцію і ритм в рослинних композиціях;

— правила рослинного дизайну;

— засоби висушування рослин;

— правила поведінки та безпеки під час занять.

Вихованці мають вміти:

 

 

— безпечно користуватися інструментами;

— працювати з різноманітними джерелами інформації;

— складати план роботи над виробом;

— користуватися схемами, кресленнями виробів, технологічними картками;

— підбирати необхідні матеріали для виготовлення виробів;

— створювати на папері ескіз майбутньої рослинної композиції;

— висушувати рослини;

— моделювати рослинні композиції;

— створювати рослинну композицію, панно або колаж;

  — самостійно аналізувати якість виконання своєї роботи.

Вихованці мають набути досвід:

 

 

— виготовлення квіткових композицій з використанням природних та штучних матеріалів;

— створення власних творчих проектів;

— участі у Всеукраїнських конкурсах.


Основний рівень, другий рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ.

2

-

2

2.

Екологія і сучасність

10

6

16

3.

Мистецтво аранжування

8

10

18

4.

Сухоцвітні рослини України

6

10

16

5.

Прийоми висушування рослин

6

12

18

6.

Матеріали та інструменти для аранжування

6

8

14

7.

Основні виразні засоби, принципи та методи

6

8

14

8.

Тематика і символіка квіткових композицій

6

6

12

9.

Японська школа аранжування квітів

6

8

14

10.

Застосування квітів у медицині та в боротьбі з шкідниками дерев і кущі

4

4

8

11.

Квіти в інтер’єрі

4

6

10

12.

Підсумкове заняття.

2

-

2

 

Всього

66

78

144

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

          1.   Вступ (2 год.).

Ознайомлення з роботою гуртка. Мій шлях від станції додому (правила дорожнього руху).Первинний інструктаж з техніки безпеки (правила поведінки в майстерні, правила роботи з інструментами, гігієна праці).

 

2. Екологія і сучасність (16 год.).

Теоретична частина.

Зелений світ рослин – складова частина природи. Історія охорони природи. Біосфера, її охорона і раціональне використання. Роль юннатів-любителів природи у збереженні рослинного генофонду. Квітково-декоративні лікарські рослини (калина, нагідки, ехінацея, меліса, м’ята та ін.). Народні прикмети.

Практична частина.

Об’ємне засушування квітів. Збирання насіння квітів. Очищення і розфасовка насіння. Збирання насіння лікарських квітково-декоративних рослин.

3. Мистецтво аранжування (18 год.)

Теоретична частина.

Квіти в житті людини як символ спілкування. Рослини відкритого і закритого грунту, які використовуються для аранжування.  Сучасне мистецтво аранжування квітів на Україні та в країнах Європи, Америки. Мистецтво аранжування в Японії. Квіткові фірми України та їх рентабельність в нових ринкових умовах.Квітково-декоративні рослини в побуті українського народу (мальва, чорнобривці, любисток, мак, калина, верба).

Практична частина.

Виготовлення гербарія квіткових рослин. Збір і підготовка матеріалу для виготовлення букетів і композицій. Виготовлення квіткової композиції із сухоцвітів. Організація виставки квіткових композицій „Осіння фантазія”. Екскурсія в парк.

4. Сухоцвітні рослини України ( 16 год.)

         Теоретична частина.

Природа як джерело творчого натхнення для людини. Багатство і різноманітність рослинного світу України. Правила заготовки, первинної обробки, сортування і чищення сухого природного матеріалу.Способи виготовлення декоративно-сувенірних і декоративно-прикладних композицій із сухоцвітів. Створення різних букетів, композицій із декоративних рослин, сухоцвітів та вічнозелених рослин.

Практична частина.

Екскурсія у природу. Інструктаж з правил поведінки і збору природного матеріалу. Заготовка, первинна обробка, сортування і чищення сухого природного матеріалу. Складання флористичних композицій із сухоцвітів.Виготовлення панна із рослинного насіння, квітів, жолудів, окремих гілок, кори та ін. 

5. Прийоми висушування рослин (18 год.)

 Теоретична частина.

Прийоми об’ємного висушування рослин:на повітрі; за допомогою речовин-осушувачів (пісок, сіль, цукор, вата, силікагель); за допомогою фену і електродуховки; консервація в гліцерині. Прийоми  площинного висушування рослин: за допомогою електроприладу (праска); під пресом. Гербаризація рослин. Збереження кольору у рослин. 

Практична частина.

Природна (натуральна) сушка рослин на повітрі. Підбір рослинного матеріалу за ескізом композиції. Вибір техніки кріплення (скріплення, склеювання, кріплення в оазис-основу або пластилін). Підготовка основ для кріплення рослин в композиціях (шліфовка дерев’яного спілу, дощечок ДВП, корчів, стебел пальми і бамбука; вирізування з щільного картону паспарту для рамочки, замальовка і вирізування викрійки з картону для композиції, її склеювання).

6. Матеріали та інструменти для аранжування (14 год.)

Теоретична частина.

Різні види підставок. Рослиниий матеріал для аранжування (кора, коріння, гілки, шишки, насіння, плоди). Різні види наколювання та їх виготовлення (голчасті, з дротяною сіткою та ін.). Використання моху та піску для оформлення композицій. Різні види тканини та використання їх для виготовлення штучних квітів.

Практична частина.

Обробка природного матеріалу. Виготовлення різних наколювань для сухоцвітів. Виготовлення штучних квітів.

7. Основні виразні засоби, принципи та методи аранжування (14 год.)

Теоретична частина.

Букет і композиція. Композиція ліній – основа аранжування. Визначення величини і форми букета. Гармонійне і дисгармонійне сполучення. Відповідність кольорів квітів. 

Практична частина.

Виготовлення наочного матеріалу по аранжуванню. Складання букетів, композицій „Зимовий букет”, „Різдвяний сувенір”.Екскурсія до квіткової крамниці. Екскурсія до зимового парку.

 

8. Тематика і символіка квіткових композицій (12 год.)

Теоретична частина.

Мова і символіка квітів. Походження мови квітів. Символіка форми, ліній та кольору. Легенди, розповіді, вірші про квіти (нарцис, аданіс, пролісок та ін.)  Квіти до свята, для дому, жінці, дівчині, чоловіку.

Практична частина.

Скласти опис квітів, які є традиційними для нашої місцевості. Виготовлення кольорометричного кола. Створення квіткової композиції на вибрану тематику. Складання кросворда на квіткову тему.

9. Японська школа аранжування квітів (14 год.)

Теоретична частина.

Ікебана – національна традиція та невід’ємна частина духовного життя японського народу. Різні види компонування – вертикальне, горизонтальне компонування з нахилом, звисле. Основи композицій в плоскому посуді (кензани) – наколювання рослин. Уроки ікебани. Європейський стиль аранжування.

Практична частина.

Оформлення композицій в низьких та високих вазах. Виготовлення композицій і плоскому посуді. Упорядкування колекції сухоцвітів. Перегляд відеофільму.

 

10. Застосування квітів у медицині та в боротьбі з шкідниками дерев і кущі (8 год.)

Теоретична частина.

Біологічні особливості та застосування в медицині однорічних, дворічних та багаторічних квітів. Квіти в боротьбі із шкідниками і хворобами дерев та кущів (ромашка, чорнобривці та ін.).

Практична частина.

Виготовлення аплікації із засушених квітів. Виготовлення колажу „Село”. Екскурсія в природу.

11. Квіти в інтер’єрі (10 год.)

Теоретична частина.

Композиція в інтер’єрі. Святкове оформлення житлових приміщень. Оформлення святкового столу. Живі рослини та фітокомпозиції в інтер’єрах.

Практична частина.

Складання композиції із живих квітів. Складання квіткової композиції для столу. Оформлення кімнати до свята (ескізний проект).

Підсумкове заняття (2 год.)

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати:

— правила техніки безпеки при роботі з інструментами;

— рослини, які можуть використовуватися для скаладання флористичних композицій;

— правила заготовки, первинної обробки, сортування і чищення сухого природного матеріалу;

способи виготовлення декоративно-сувенірних і декоративно-прикладних композицій із сухоцвітів;

-  прийоми об’ємного таплощинного висушування рослин;

— правила гербаризації рослин;

— способи збереження кольору у рослин;

основні виразні засоби, принципи та методи аранжування;

— символіку квіткових композицій;

— особливості застосування квітів у медицині та в боротьбі з шкідниками дерев і кущі.

 

Вихованці мають вміти:

 

— безпечно користуватися інструментами;

— виготовляти гербарій квіткових рослин;

— заготовляти, обробляти, чистити та сортувати природни йрослинний матеріал, насіння;

— вибирати техніку кріплення при створенні квіткових композицій;

— підготовляти основи для кріплення рослин в композиціях;

— виготовляти різні види наколювання для сухоцвітів;

— виготовляти штучні квіти;

— створювати квіткові композиції та аплікації з різноманітного флористичного матеріалу;

— підбирати живі рослини для фітокомпозицій в інтер’єрі;

— самостійно аналізувати якість виконання своєї роботи.

 

Вихованці мають набути досвід:

— виготовлення квіткових композицій з використанням природних та штучних матеріалів;

— створення власних творчих проектів;

створення квіткової композиції на вибрану тематику;

— оформлення композицій в низьких, високих вазах та плоскому посуді;

-  упорядкування колекцій рослинного матеріалу, який використовується для створення флористичних композицій.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.  Григор’єва Н. Спіральна техніка. Бібліотека журналу „Квіти”. Вид-во Будинок „Ніола 21-е століття”, 2006, 96 с. з іл.

2.  Довгопол І. І. Івкова Т. А. Сучасні освітні та педагогічні технологи. Сімферополь. „НАТА”, 2007, 335 с.

3.  Дюпре Джо. Флористика. (Переклад з анг. Козлової С. І.), вид-во „Арт – родник”, 2004, 224 с. з іл.

4.  Журнали „Флорист” № 1 — 6, 2000.

5.  Журнал „Яблунька” № 5, 2001. Стаття „Флористика”.

6.  Крисько Н. Нехорошева Г. Стильний колаж. Техніка. Прийоми. Вироби. Енциклопедія. Москва: „АСТ – ПРЕС”, 2007, 128 с.: іл.

7.  Кузенко Т. Флористика. Практичні поради. Вид-во „Новоград”, Тернопіль, 2001, — 25 с.

8.  Лоркіна Т. Композиції на оазисі. Бібліотека журналу «Квіти». М.: „Ніола 21-е століття”, 2004, 96 с.: іл.

9.  Максименко О. Аранжування сухими квітами. Москва: изд-во „АСТ”, — 1999, 56 с. з іл.

10.  Мамонтова Ю. (Під редакцією Кондратьєвої Г.). Гобелени і ширми. Бібліотека журналу „Квіти”, вид-во Будинок „Ніола 21-е століття”, 2000 р., 96 с.: іл.

11.  Мітчелл А. Дерева. Санкт-Петербург. Вид-во „Тімошка”, 1997, 77 с.: іл.

12.  Монсерат Омс-і-Вальдеоріола. Сухі квіти. 100 ідей для прикраси вашого будинку. Москва: „АСТ – ПРЕС”, 1997 р., 64 с.: іл.

13.  Осипова Н. В. Квіти та свята. Москва. „Віче”, 2006, 157 с.: іл.

14.  Пометун О. І. Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні
технології навчання. — Київ, „А. С. К.”, 2006, 192 с.

15.  Реворт Дж., Беррі С. Аранжування квітів. (Перев. з анг.              Гвоздьова Т.), з-під „Внешсигма”, Москва, 1999 р., 128 с.: іл.

16.  Сидорова М. А. Ікебана. Практичний посібник — М.:
„Ніола – Прес”, 2007. — 128 с. з іл. — (Фітодизайн — шлях до гармонії).

17.  Троїцька А. Золоті букети Русі. М.: ТОВ „Компанія Мюрел”, 2007 р. — 360 с.: іл.

18.  Хессайон Д. Г. Все про аранжування квітів. (Переклад з анг. Романова О.І.), М.: „Кладезь”, 1996, 127 с. з іл.

19.  Черней Є. М. Квіти і фантазія. К.: „Тімпул”, 1987, 107 с.: іл.

20.  Чуприк Є. Ковалів Т. Декоративні пляшки. — М.: „АСТ – ПРЕС”. Книга — 96 с.: іл. — (Ручна робота).

 

Список рекомендованої літератури для педагогів

 

1.  Азбука квітникаря. Упоряд. Лявер Н. С. — Мн.: Парадокс, 1999. — 399 с.

2.  Асманн П. Сучасна флористика (Переклад з нім. Е. Я. Юдаєв) — М.:
Культура і традиції, 1998, 224 с. з іл.

3.  Барнет Ф., Р. Еджрікс. Живі квіти. — М.: „Росмен”, 1997, — 98 с. з іл.

4.  Барнет Ф., Р. Еджрікс. Квіти до свят. (Пер. з англ. А. Левінзон) — М.: „Росмен”, 1997, 96 с. з іл.

5.  Блеклок Джудіт. Шовкові квіти. (Переклад з англ. Ю. Б. Максимової) М.: „Кураре – Н”, 1995, 130 с. з іл.

6.  Вагенер Клаус. Мансфілд Сюзанна. 222 ідеї до нового року і Різдва. Вид-во „Ранок”, — М.: „Веста”, 2011, 192 с.: Іл.

7.  Голубєва І.В. Нікітський ботанічний сад. Фотоальбом. К.: вид – во „Мистецтво”, 1978, 90 с.: Іл.

8.  Горбачова Г. Н. Бонсай. — М.: ЗАТ „Фитон”, 2002 — 160 с., Іл.

9.  Дунаєва О. М. Парки „Артека”. Журнал „Квіти України” № 3, 2010

10.  Дунаєва О. М. Фітодизайн — прекрасне навколо нас. Ж — л „Позашкілля” № 3, травень — червень, 2010.

11.  Журнали „Флорист” № 1-6, 2000.

12.  Згурівська О.H. Розповіді про дерева Криму: краєзнавчий нарис. Сімферополь: Таврія, 1981, 192 с.

13.  Козлова С.І. Композиції з живих та штучних квітів. Вид. — Під: „Арт – родник”, 2004, 96 с. з іл.

14.  Корнієнко Г. Добруцький І. Мистецтво кольорів. — М.: МАВП „Комп’ютерні системи”, 1992, 175 с. з іл.

15.  Лаврова С. Царство Флори. Квіти і дерева в легендах і міфах. Санкт-Петербург, Білий місто, 2010 р. — 352 с.

16.  Макаров А. Н. „Зимовий букет”, — Мінськ: „Полум’я”, 1984, 64 с. з іл.

17.  Мамонтова С. Л. Засушуванні рослин із збереженням їх кольору і форми. — М., 1959.

18.  Міщенко І. Т. Аплікація з листя і соломи. — М., Рад. школа, 1981.

19.  Ньюдік Д. „101 ідея складання букета”, — Москва: „Інтербук”, 1996, 108 с.

20.  Осипова Н. В. Мистецтво флориста — дизайнера. — М.: 1996, 134 с. з іл..

21.  Первушина О. Н., Столбова В. Г. Природа і творчість. — Перм, 1990.

22.  Пронников В. Ікебана або Всесвіт, відбита у квітці. — М.: Головна редакція східної літератури, „Наука”, 1985, 175 с. з іл.

23.  Рошаль І. В. Азбука квітів. — С. — П.: „Кристал”, 1998, 368 с.

24.  Рубцов Н. І. Нікітський ботанічний сад. Київ: Наукова думка, 1986, 214 с.

25.  Реворт Дженні „Аранжування квітів” (Переклад з англ.         Гвоздьової Т.) — М.: „Внешсигма”, «АСТ», 1999, 128 с. з іл.

26.  Смирнов І. А. Лікарські декоративні рослини Криму. Сімферополь: „Таврія”, 1990, 30 с.

27.  Табунщикова Н.П. Мистецтво квіткової композиції. — К., реклама, 1988.

28.  Фоміна Ю. Квіти від „А” до „Я”. Енциклопедія. Бібліотека журналу „Квіти”. Вид-во „Ніола 21 — е століття”, 350 с.: іл.

29.  Хол Ян. Букети. Практичний посібник. (Пер. з англ.       Кондратенко С.) — Калінінград, „Янтарний оповідь”, 1999, 128 с. з іл.

30.  Хомянський Л.М. Дизайн. — М.: „Просвещение”, 1992, 320 с.

 

Список рекомендованої літератури для дітей

 

1.  Барнет Ф., Р. Еджрікс. Сухі квіти. Букети. Композиції. Аранжування. — М.: „Рос мен”, 1997, 96 с. з іл.

2. Віверз — Картер Мінг. Засушені квіти. — М.: Крон — Прес, 1998, 120 с.

3.  Журнал „Яблунька” № 3, 2010, Дунаєва О.М. Стаття „Фітодизайн”.

4.  Захарюк П. Картини з квітів та листя. (Переклад з фран. іздат. групи „Контент”, 2009, 48 с.: іл.)

5.  Красіков С.П. Квіти і самоцвіти. Міфи, легенди, перекази. — М.: „Гранд”, 1998, 383 с.

6.  Мар’їна Ю. Школа флористики. Колажі та панно. — М.: вид-во Дім  „Ніола 21 — е століття”, 2004, 96 с.

7.  Михайлов А. Колір в природі та живопису. „Юний художник” № 12, 1990.

8.  Мішукова Є. Школа флористики. Паралельна техніка. — М.: вид-во Дім „Ніола 21 — е століття”, 2004, 96 с.

9.  Мозгова А. Каркасні букеті. М.: Изд. Дім „Ніола 21 — е століття”, 2004, 96 с.: Іл.

10.  Нікітський ботанічний сад. Фотоальбом — М.: „Мистецтво”, 1978, 140 с.

11.  Ніколаєнко Н.П. Ікебана. Японське мистецтво аранжування квітів. — М.: изографами, Вагірус, 1996, 215 с. з іл.

12.   Полуніна В.М. Капітунова А.А. Гербарій. Складання композицій і орнаменту. АСТ „Астрель”, Москва, 2001, 96 с. з іл.

13.  Смирнова О. Новорічні композиції. „Ніола 21-е століття”, 96 с.: іл.

14.  Хоменко В. Никитюк Г. Обереги своїми руками. Вид-во „Клуб сімейного дозвілля”. Харків. Білгород, 2011, 96 с.: іл.

15.  Шторбель — Шульце Р. Флористика. Букети з композиціями із засушених квітів (пер. з нім. Кспенской Є.) — М.: „Внешсигма”, 1997, 87 с.: іл.

 

ДОДАТКИ

 

Основний рослинний матеріал

 

Рослини-сухоцвіти: геліхризум, цмин піщаний, гомфрена куляста,              статиця, кермек, лімоніум, амарант, лунарій.

Рослини з декоративними коробочками насіння:нигелла дамасська,              фізаліс, молюцелла та інші.

Дикорослі і культурні злаки:лагурус, просо, пшениця, жито, овес пустоцвіт, мятлик, багаття безосте, тимофіївка звичайна.

Декоративні садові одно — і багаторічники:айстра, троянда, гвоздика,             дельфініум, гортензія, цинія, гладіолус та інші.

Шишки, насіння, листя вічнозелених дерев і чагарників:кипарис,             гімалайський кедр, ліквідамбр, секвоя, тис ягідний, туя східна, магнолія, бамбук, оливкове дерево, плющ.

 

Додатковий рослинний та природний матеріали

 

Калина, лишайники, гриби-трутовики, пух чортополоху та артишоку, соснова кора, корчі та спіли дерев, шишки вільхи, жолуді, каштани, крилатки ясенця та клена, кісточки плодово-ягідних культур та інше.

Річкові і морські черепашки, пісок морський та річковий, галька, пір’я, шкаралупа яєць, шпон та інше.