1 2 3 4

Програма гуртка "Стежинками природи" молодший шкільний вік, автор: Бондар Т.В.

16 жовтня 2014 - Администратор

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

27.05.2019   №­ 02 ­­­­          

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

 

 

10.06.2019  № 290

 

 


Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток „Стежинками природи”

 

1 рік навчання

 

 

Автор:

Бондар Тетяна Віталіївна – керівник гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

 

Рецезенти:

 

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;

 

 

Мороз Євдокія Павлівна – методист вищої категорії комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

У молодшому шкільному віці закладається фундамент моральної поведінки дитини, починає формуватися громадянська спрямованість особистості, що відкриває великі можливості для формування позитивних якостей характеру, а отже, і основ екологічної культури (екологічного мислення, екологічної етики та моралі). На думку В. О. Сухомлинського, в основі дитячого мислення, почуттів та творчості – природа. Видатний педагог вважав, що формувати в людини ставлення до рідного краю як частки природи слід розпочинати з раннього віку.

Програма гуртка «Стежинками природи» розроблена для дітей молодшого шкільного віку.

Мета програми– формування у дітей ціннісного ставлення до природи, набуття ними умінь  ведення фенологічних спостережень, догляду за об’єктами живої природи.

 Завдання:

     ознайомити дітей із типовими представниками рослинного і тваринного сві­ту рідного краю;

     формувати у дітей уміння проводити фенологічні спостереження, доглядати за об'єктами живої природи;

     сприяти розумінню дітьми  взаємозв'язку природних явищ;

     створити умови для набуття дітьми  екологічно грамотної поведінки в природі.

Зміст програми сприяє розвитку пізнавальної активності і творчих здібностей дітей у процесі вивчення питань охорони природи, природних явищ, вихованню любові до природи рідного краю, набуттю практичних умінь і навичок, формуванню екологічної культури, відповідальності за збереження природного середовища як важливого фактора існування людини.

 Кожен розділ програми передбачає зв'язок теоретичних занять із безпосереднім спілкуванням із природою (проведення екскурсій на пришкільній території, практичних занять). На практичних заняттях учні працюють із природним матеріалом та папером (техніка оригамі, тематичні аплікації), що, в свою чергу, допомагає формувати естетичні поняття, бе­режливе ставлення до природи, розвивати художній смак. Переглядають цікаві тематичні відеофільми про тварин, природу.

Програма передбачає вивчення характерних особливостей природи рідного краю, ознайомлення дітей з охороною природи в Україні.

Враховуючи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, програмою запла­новано використання різноманітних форм і методів подачі матеріалу. Пропонується використовувати загадки, вікторини, кросворди, дидактичні ігри, різноманітні тех­нічні засоби навчання та ігрові форми роботи.

Гуртківці молодшого шкільного віку можуть брати участь у масових природоохо­ронних заходах: «Птах року», «Міжнародний день Землі», «Всесвітній день обліку пта­хів» та ін.

Набуті знання і засвоєні правила на заняттях гуртка «Стежинками природи» не лише будуть застосовуватись учнями у подальшій навчальній основній та позашкільній  діяльності, але, сподіваємося, стануть їх переконаннями.

 

 


Початковий рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 

   Назва розділу

               Кількість годин

теоретичних

практичних

разом

 

Вступ

2

-

2

1.

Природа — наш дім

2

2

4

2.

Осінь золота прийшла

10

8

18

3.

Ліс – зелене диво

10

8

18

4.

Рослинний світ рідного краю

10

8

18

5.

Біла книга зими

8

8

16

6.

Тваринний світ рідного краю

10

8

18

7.

Тварини  Чорного моря

6

6

12

8.

Веслує з вирію весна

12

8

20

9.

Охорона природи

6

4

10

10.

Кліматичні зони Землі

4

4

8

                   Всього:

80

64

144

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (2 год.)

Ознайомлення гуртківців з планом роботи. Правила техніки безпеки під час виконання прак­тичних робіт і екскурсій. Значення знань з природознавчих дисцип­лін у природоохоронній діяльності людини.

 

1. Природа — наш дім(4 год.)

Теоретична частина.

Природа – джерело краси і добра. Невидимі ниточки природи. Вплив людини на природу.

         Практична частина.

Малюємо природу.  Виготовлення паперової аплікації "Мій дім".

         Екскурсія в міський парк. Знайомство з природою живою і неживою.

Перегляд тематичних відеофільмів та їх обговорення.

 

2. Осінь золота прийшла (18 год.)

Теоретична частина.

Сезонні зміни у природі. Осінь. Осінні явища в  назвах місяців. Овочі та фрукти восени. Осінній ліс. Дарунок осені — гриби. Різноманітність грибів. Правила збору. Перша допомога при отруєнні грибами. Осінні явища в житті рослин. Підготовка дерев до зими. Листопад. Осінні зміни в житті птахів. Відлітання птахів у вирій. Тварини готуються до зими. Осінні фенологічні спостереження у природі.

         Практична частина.

Аплікація з сухого листя „В осінньому парку”, „Барви осені”. Аплікація з паперу „Їжачок”, „Журавлі”. Конструювання з паперу методом оригамі „Пташка”, „Осіннє дерево”, „Яблуко”, „Гриб”. Індивідуальна робота з картками „Життя рослин восени – яблуня”. Гра-вікторина „Щедра осінь”. Гра „Птахи”.

         Екскурсія до парку з метою вивчення дерев у природі.

 

3. Ліс — зелене диво (18год. )

         Теоретична частина.

Типи лісів. Поверхи лісу. Ліс і його значення в природі та житті людини. Ліс та здоров’я людини. Охорона лісів.   Лісникові справи. Хвойні та листяні дерева. Дерева знайомі і незнайомі: „Ялина”, „Горобина”, „Дуб – лісовий велетень”, „Яблунька – дичка”. Пернаті друзі лісу.

         Практична частина.

Визначення віку дерева. Індивідуальна робота з картками „Поверхи лісу”, „Типи лісів”. Аплікація з паперу „Гілочка горобини”, „Снігур” Конструювання з паперу методом оригамі „Ялинка” „Берізка”. Малюємо ялину та сосну.

         Проведення екологічних ігор "Дотик", Ярусність Лісу, Павутинка лісу”, „Лісові рослини”.

 

4. Рослинний світ рідного краю (18 год.)

Теоретична частина.

Різноманітність рослинного світу. Рослини-гіганти та рослини-карлики. Які бувають рослини. Основні ознаки рослин. Роль та значення рослин у природі та житті людини.

Культурні та дикорослі рослини. Кімнатні рослини. Правила догляду за ними. От­руйні рослини: блекота, дурман. Перша допомога при отруєнні. Зелена – аптека матінки землі. Правила збору та зберігання лікарських рослин. Лікарські дерева та кущі: дуб, береза, сосна, липа, шипшина, калина, глід. Рослини зеленої аптеки (ромашка, кульбаба, полин, м’ята). Рослини-символи України.

Практична частина.

Спостереження за проростанням насіння квасолі та розвитком сходів пшениці.Індивідуальна робота з картками "Проростання насіння та розвиток сходів квасолі",  „Плоди та дерева”, „Фіточай”.

Екологічні ігри „Запам’ятай та відшукай рослину”, „Віночок”, „Моя улюблена рослина”, „Вгадай за запахом”.

Конструювання з паперу методом оригамі „Ромашка”. Аплікація з паперу „Кульбабка”, „Калина”.

Складання колекцій плодів та насіння різних рослин. Складання гербарію рослин своєї місцевості.

Екскурсія з метою вивчення ознак дерев, кущів та трав’янистих рослин, розташування рослин та їх угруповань.

 

         5. Біла книга зими (16 год.)

Теоретична частина.

Початок зими. Ознаки зими. Снігова таємниця.Звірі взимку. Читання та обговорення казок.Народна мудрість про зиму. Зимовий ліс. Охорона та при­ваблювання зимуючих птахів. Птахи взимку. Допомога птахам взимку. Тварини взимку. Синиччині клопоти.Горобці узимку. Зимові явища природи в назвах місяців. Явища неживої природи – туман, іній, ожеледь, вітер, хурделиця, віхола, паморозь. Зимовий щоденник. БесідаСвято новорічної ялинки. Народні зимові ігри та розваги. Різдвяні свята. Колядки, щедрівки.

Практична частина.

Виготовлення годівниць для птахів.Аплікація з паперу Зимовий ліс”, „Новорічна ялинка”. Виготовлення новорічних листівок.Виготовлення паперових прикрас на ялинку. Розпізнавання слідів тварин та дерев за силуетом.

Конструювання з паперу методом оригамі „Морозні візерунки”, „Пташка – горобчик”. Малюємо „Зимовий пейзаж”.

Екологічні ігри „Зимуючі птахи”, „Сніжинки, вітер і мороз”. Конкурс-гра Хто як зимує?. Індивідуальна робота з картками „Хто залишив слід”.     Перегляд тематичних відеофільмів та їх обговорення.

Екскурсія до зимового парку.

 

6. Тваринний світ України (18 год.)

Теоретична частина.

Різноманітність тварин. Значення тварин у природі і житті людини. Як тварини при­стосувалися до життя в природі. Зв'язок між рослинним і тваринним світом. Ланцюг живлення. Причини, які пору­шують ланцюг живлення: вплив неживої і живої природи, дії людини.

Ознайомлення з тваринним світом краю (типові представники, їх характеристика) Білка лісі, Ведмідь, Лисиця.

Свійські та дикі тварини. Портрети свійських тварин та їхніх родичів.

Диво на ім'я коник. Про корівку годувальницю. Свійські свині. Кізонька мила кізонька люба. Пішли вівці в полонину. Свійські птахи – окраса подвір’я.

Правила догляду за свійськими тваринами. Ознайомлення із професіями в тваринницькій галузі.

Практична частина.

Аплікація з паперу „Білочка”, „Коник”, „Корівка”.

Конструювання з паперу методом оригамі „Лисичка”, „Ведмідь”, „Корівка”, „Свинка”.

Екологічні ігри „Поверни мене до дому”, „Відгадай хто я”.

Перегляд тематичних відеофільмів та їх обговорення.

Екскурсія до зоопарку для ознайомлення з правилами утримання та догляду за ди­кими тваринами.

 

7 . Тварини  Чорного моря (12 год.)

Теоретична частина.

Підводний світ Чорного моря. Пристосування тварин до життя у воді. Тварини Чорного моря (Дельфіни, Медуза, Краб, Морський коник, Акула – катран.)

Практична частина.

Індивідуальна робота з картками „Пристосування риб до життя у воді”. Аплікація з паперу „Медуза”, „Акула – катран”, „Краб”, „Морський коник”, „Морські рибки”.  Конструювання з паперу методом оригамі „Рибки”, „Краб”.

Перегляд тематичного відеофільму та його обговорення.

            Екскурсія до акваріумного залу зоопарку для знайомства з екзотичними видами риб.

 

8. Веслує з вирію весна( 12год.)

Теоретична частина.

Характерні ознаки весни. Пробудження дерев та кущів від зимового сну. Сокорух. Плаче берізка. Розпукування бруньок. Де срібліє вербиця, там здоров'я водиться. Перші провісникивесни (ранньоквітучі рослини). Весняний ліс. Тварини на весні. Народження малечі у тварин.Дитинство жабки. Комахи весною. Комахи — наші друзі (Сонечко, Мурахи, Бджоли, Метелики, Павук). Різниця між комахами і павуками. Птахи весною. Повернення птахів додому. Лелеки – наші друзі. Народні легенди про них. Подорожі краплинки (рух води в природі).Природа розкриває свої таємниці. (Вітер, Веселка, Грім та гроза). Бесіда Великдень. Великодні звичаї.

Практична частина.

Екологічні ігри „Веселкові кольори”, „Мама і дитинчата”, „Що лишнє”, „Метелики і квіти”, „Лелеки”.

Індивідуальна робота з картками „Кругообіг води”, „Життєвий цикл квітки – тюльпан”, „Життєвий цикл – метелик”, „Життєвий цикл жук – сонечко”, „Життєвий цикл – жабка”, „Фази розвитку дерев та кущів”.

Конструювання з паперу методом оригамі:Тюльпан”,Вербові котики”, „Метелик”, „Бабка”, „Жабка”. Аплікація з паперу „Лелека”, „Ластівка”, „Підсніжники”, „Павук”, „Метелики — літаючі квіти”, „Жабеня”. Виготовлення листівок до свята Матері. Малюємо весну.

Перегляд тематичних відеофільмів та їх обговорення.

 

9. Охорона природи ( 10 год.)

Теоретична частина.

Пам'ятні природні місця України. Об'єкти природного заповідного фонду. Природно-заповідні об'єкти області: заказники, пам’ятки природи, краєзнавчі музеї. Правила поведінки в природі.

Червона книга — сигнал тривоги.

Особливості  і властивості ґрунту. Роль ґрунту в житті рослин, тварин і людини. Тварини-ґрунтоутворювачі (кріт, до­щовий черв’як). Знайомство з кротом. Пристосування цих тварин до життя в ґрунті. Споживання та відходи.Утворення відходів. Звідки береться побутове сміття, яке забруднює природу, та куди воно дівається. Корисні копалини. Види каміння. Глина і пісок. Магніт. Охорона надр.

Повітря, його склад. Значення повітря в житті організмів. Причини за­бруднення повітря. Охорона повітря.

         Де вода – там і життя. Різноманіття прісних водойм України. Охорона і раціональне використання водних багатств. Забруднювачі води. Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини.

         Практична частина.

Проведення дослідів  Вивчення властивостей води, Вода в природі та способи її очищення”, „Вивчення властивостей повітря”.

Моделювання виникнення екологічних проблем забруднення довкілля, водойм, повітря та пошук шляхів їхнього розв’язання.

Перегляд тематичних відеофільмів та їх обговорення.

Конструювання з паперу методом оригамі Вітрячок”.

Впорядкування території школи, парку.

Екскурсії вприроду з метою виявлення і визначення пам'яток природи.

 

10 . Кліматичні зони Землі(10 год.)

Теоретична частина.

Загальне поняття про клімат. Клімат України. Кліматичні зони нашої планети. Подорож до далекої Півночі. Подорож до пустелі. Подорож у тропічні ліси — джунглі.

         Практична частина.

Аплікація з паперу „Полярне сяйво”, „Подорож на крижині”.

Конструювання з паперу методом оригамі „Бегемот”, „Слон” „Полярний ведмідь”, „Пінгвін”.

Перегляд тематичних відеофільмів та їх обговорення.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

        Вихованці мають мати уявлення про:

-            взаємозв’язки живої і неживої природи;

-      природознавство як науку про природу;

-           типи взаємозв'язків, які існують у природі:

-           єдність людини і навколишнього середовища;

-           вплив сезонних погодних процесів на життєдіяльність рослин і тварин;

 

      Вихованці мають знати:

— сезонні особливості погоди та клімату свого регіону;

— особливості природних екосистем краю;

— характерні ознаки пристосування до життя риб у воді, а птахів у повітрі;

— регіональні особливості флори і фауни;

— роль рослин та тварин у природі та їх значення в економіці;

— отруйні гриби і рослини своєї місцевості та запобіжні заходи проти          отруєння;

— корисні властивості рослин;

— особливості росту й розмноження рослин;

— правила поведінки в природі;

— природно-заповідний фонд свого регіону;

— підводний світ та мешканців Чорного моря, їх значення для довкілля;

— особливості умов життя у солоних та прісних водоймах;

— народні прикмети про природу та вміти помічати їх в житті;

 

        Вихованці мають вміти:

— проводити прості фенологічні спостереження за змінами у природі та оформляти їх результати;

— виявляти взаємозв'язки у прояві сезонної ритміки в живій і неживій природі;

— розпізнавати рослини і тварин своєї місцевості, які вивчалися (у природі, колек­ціях тощо);

— визначати риси пристосованості живих організмів залежно від середовища існу­вання;

— доглядати за рослинами і тваринами в куточку живої природи, на земельній діля­нці;

— збирати природний матеріал та формувати колекції, гербарії;

— брати посильну участь у природоохоронних заходах;

— виявляти пізнавальний інтерес до традицій і творчості свого народу.

 

Терміни, які повинні засвоїти учні

 

Біорозмаїття

Екологічні групи тварин:

     за способом живлення

     за середовищем існування

Заказник Заповідник

Ланцюг живлення

Природа

Природно-заповідний фонд

Пристосування живих організмів до:

      захисту від ворогів

      змін пір року

      середовища існування

Пристосування тварин до здобування корму

Розвиток:

      неповний

      повний

Рослинність

Середовище існування

Умови життя

Фактори середовища

Фауна

Флора

Червона книга України

Ярусність

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Анашкина   Е.  И.  300  вопросов  и  ответов  о  домашних  животных /

Е. И. Анашкина. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 208 с.

2. Афонькин С. Ю., Лежнева Л. В., Пудова В. П. Оригами и аппликация / СПб.: Издательство „Кристалл”; 1998. – 304 с.

3.Байбара Т. М.Природознавство: Проб, підручн. для 2 кл. триріч, і З кл. чотириріч, початк. шк. / Т. М.Байбара, Н. С. Коваль. — К.: Веселка, 1996. – 159 с.

4.  В гармонії з природою: Збірник еколого-натуралістичних заходів, свят  / за ред. Климчука В. В. — 1999.—160 с.

5. Волошин О. М. Скарбничка цікавинок з природознавства / О. М. Волошин. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 231 с.

6. Волошин О. М. Цікаві завдання з природознавства 3(2) кл. / О. М. Волошин. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 48 с.

7. Грущинська І. В. Як спостерігати за природою. Читанка з природознавства: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 296 с.

8. Грущинська І. В. Портрети свійських тварин та їхніх диких родичів. Інтегровані матеріали до уроків з курсу „Я і Україна”, природознавства, українознавства, народознавства та читання. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 136 с.

9. Зверев А. Т. Экологические игры. Изд. 2-е. – М.: ООО Издательский дом „ОНИКС 21 век”, ЗАО „Дом педагогіки”. 2001, — 56с.

10.  Лисенко П. В. Екологічне виховання дошкільників / П. В. Лисенко. – К.: Освіта 1993.— 160 с.

11. Листопад О. Г. Нетрациционные методы в экологическом воспитании и. образовании  / О. Г. Листопад, В. Е. Борейко // Серия „Природоохранная пропаганда”. – 1996.  Вып. 4. – 65 с.

12. Открытие леса / [Сост. Милада Покорна Отто Макиш]. – К.: Нац, экоцентр Украины, 1997. – 90 с.

13. Похила Л. С. Використання скарбниці народних знань у процесі вивчення біології. Царство Рослини / Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 72 с.

14. Похила Л. С. Використання скарбниці народних знань у процесі вивчення біології. Царство Тварини / Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 80 с.

15. Тарабарина Т. И. И учеба и игра. Природоведение: Популярное пособие для родителей и педагогов / Т. И. Тарабарина, Е. И. Соколова. – Ярославль: Академия развития, 1998. – 240 с.

16. Червона книга України. Рослинний світ / Редкол. Ю. Р. Шеляг-Сосонко (відп. ред.) та ін. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана 1996. – 608 с.

17. Червона книга України. Тваринний світ / Редкол. М. М. Щербак (відп. ред.) та ін. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана 1994. – 464 с.

18. Яришева П. Ф. Основи природознавства Природа України / П. Ф. Яришева.— К.: Вища школа 1995. – 335 с.