1 2 3 4

Програма гуртка "Знавці лікарських рослин" середній шкільний вік, автори: Гриневич Л.В., Власюк Л.М.

28 лютого 2017 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНіСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

комунальний заклад «станція юних натуралістів»

Рівненської обласної ради

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

09. 09. 2013   03

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

 

10. 09. 2013  555

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток «Знавці лікарських рослин»

 

1 рік навчання

 

 

 

 


 

 

м. Рівне-2013

 

Автори:

Гриневич Лариса Володимирівна – керівник гуртків комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

Власюк Лариса Миколаївна – керівник гуртків комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

 

Рецезенти:

 

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.

Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Остафійчук Тетяна Василівна – директор, керівник гуртка-методист комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма гуртка «Знавці лікарських рослин» для учнів 5-7 класів створена на основі програми  «Лікарські рослини», рекомендованої  Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № с 1/11- 10901 від 04.07.2013.), у яку внесено зміни і доповнення.

Навчальна програма розрахована на учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета програми – формування у дітей ціннісного ставлення до природи, ознайомлення із  цілющими властивостями рослин та їх впливом на людський організм.

Основні завдання:

 - ознайомити дітей із еколого-морфологічними особливостями, правилами збалансованого використання і збереження дикорослих лікарських рослин;

- створити умови для оволодіння вихованцями технологіями вирощування лікарських рослин;

- розвивати спостережливість,  уміння аналізувати, порівнювати;

- виховувати наполегливість, працелюбність, культуру здорового і безпечного способу життя.

 

Програмою передбачено виявлення та вивчення запасів лікарських рос­лин, їх використання, збереження, культивування, розширення посівних площ на навчально-дослідних земельних ділянках. Значне місце в програмі відведено практичним роботам, проведенню екскурсій, написанню рефератів, участі в науково-практичних конференціях, дослідницькій роботі. Передбачено також широке використання в начальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд ситуацій, комп'ютерні) в поєднанні з дослідницькою роботою.Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльо­тах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо.

 

 

 
 

Основний рівень, перший рік навчання

 

Навчально-тематичний план

 

№ пп

 

Розділ, тема

Кількість годин

теорети-чних

практи-чних

усього

 

Вступ

2

-

2

1.

Основи раціонального використання природних ресурсів дикорослих лікарських рослин

4

16

20

2.

Основні положення сучасної фітотерапії

6

3

9

3.

Способи використання лікарських рослин

6

15

21

4.

Культивування лікарських рослин

16

24

40

5.

Основи дослідницької роботи

6

12

18

6.

Технологія заготівлі лікарської сировини

8

20

28

 

Підсумок

2

4

6

 

Всього

50

94

144

 

Вступ (2 год.)

Лікарські рослини та їх значення для медицини та ветеринарної        практики. Класифікація лікарських рослин. Токсикологічна характеристика рослин. Отруйні рослини та їхня характеристика.

 

Розділ 1. Основи раціонального використання природних ресурсів дикорослих лікарських рослин (20 год.)

Теоретична частина. Лікарські рослини та їх поширення відповідно до ад­міністративного та ботаніко-географічного поділу України. Збалансоване ви­користання і збереження лікарських рослин. Чинники впливу на стан і дина­міку ресурсів в умовах трансформованого природного середовища. Реєстри видів лікарських рослин, що підлягають охороні на території України. Черво­на книга України. Лікарські рослини регіону, що підлягають охороні.

Практична частина. Визначення лікарських рослин на навчально-дослідній земельній ділянці та дикорослих лікарських рослин, що підлягають охороні. Стан ресурсів дикорослих лікарських рослин, методи їхнього обліку та розрахунок сировинних запасів. Картування місць зростання та заростей окремих видів лікарських рослин.

Екскурсії до природничого музею, до ботанічного саду, парку, науково- дослідної установи.


Розділ 2. Основні положення сучасної фітотерапії (9 год.)

Теоретична частина. Ліки рослинного походження. Номенклатура лікарських рослин аптечного асортименту. Лікарські рослини народної медицини. Переваги фітотерапії перед хімічними препаратами. Забезпечення умов успішної фітотерапії. Наукові пошуки фітотерапії.

Практична частина. Розробка проектів «Ліки навколо нас», «З бабусиної скрині».

Екскурсія до лікувальної установи.

 

 

Розділ 3. Способи використання лікарських рослин (21 год.)

 

Теоретична частина. Застосування лікарських рослин для лікування зовнішніх і внутрішніх захворювань. Зовнішні лікувальні засоби: компреси, натирання, примочки, припарки, ванни. Лікувальні суміші. Мазі, їх приготування. Внутрішні лікувальні засоби: відвари, настої, настойки, інгаляції. Способи приготування і механізм дії. Застосування цілющих чаїв – шлункового, сечогінного, потогінного, жовчогінного, грудного, вітамінного, апетитного, заспокійливого.

Практична частина. Приготування цілющих чаїв. Застосування інгаляцій під час захворювань верхніх дихальних шляхів. Приготування настоїв, настойок, відварів. Правила накладання компресів, примочок і припарок. Приготування  лікувальних ванн.

 

 

 

Розділ 4. Культивування лікарських рослин (40 год.)

Теоретична частина. Сівозміни лікарських рослин. Особливості внесення добрив. Селекція лікарських рослин, критерії відбору. Інтегрований захист лі­карських рослин від шкідників і хвороб. Основні види лікарських рослин, що вирощуються в культурі. Інтродукція та акліматизація. Інноваційні технології вирощування лікарських рослин. Технологія вирощування однорічних лікар­ських рослин. Загальні особливості технологічних прийомів вирощування од­норічних лікарських рослин. Ботаніко-біологічна характеристика та агротех­ніка вирощування однорічних лікарських рослин. Озимі: Ромашка лікарська, Череда трироздільна.  Ярі ранні: Нагідки лікарські, Подорожник блошиний. Ярі пізні: Аніс звичайний, Розторопша плямиста. Технологія вирощування дворічних лікарських рослин. Загальні особливості та агротехніка вирощуван­ня дворічних лікарських рослин. Лопух справжній, Наперстянка пурпурова, Чорнокінь лікарський. Технологія вирощування багаторічних трав'янистих лікарських рослин. Особливості агротехніки вирощування багаторічних трав'янистих лікарських рослин. Ботаніко-біологічна характеристика та аг­ротехніка вирощування багаторічних трав'янистих лікарських рослин. Алтея лікарська, Валеріана лікарська, Ехінацея пурпурова, Женьшень звичайний, Звіробій звичайний, Кропива дводомна, Меліса лікарська, Подорожник ве­ликий, Солодка гола, М'ята перцева. Загальна характеристика багаторічних чагарникових та деревних лікарських рослин. Ботаніко-біологічна характе­ристика та агротехніка вирощування багаторічних чагарникових лікарських рослин. Аронія чорноплідна. Бузина чорна. Лимонник китайський. Обліпиха крушиновидна. Шипшина травнева.

 Практична робота. Складання сівозмін, вирощування лікарських       рослин. Розроблення технологічних карт з вирощування лікарських рослин. Розлоблення технологічних карт вирощування однорічних лікарських рослин. Технологія вирощування дворічних лікарських рослин. Розроблення технологічних карт вирощування багаторічних трав'янистих лікарських рослин. Розроблення технологічних карт вирощування багаторічних чагарниково-лікарських рослин. Закладання колекційної ділянки лікарських рослин, щкілки розсадників. Вирощування кімнатних лікарських рослин. Охорона та створення природних запасів лікарських рослин.

 

 

 

 

 

Розділ 5. Основи дослідницької роботи (18 год.)

Теоретична частина. Основні терміни методики наукових досліджень. Ме­тоди наукових досліджень. Елементи методики, їхній вплив на точність по­льового досліду. Класифікація польових дослідів. Вимоги до польового до­сліду. Планування, закладання і проведення дослідів. Статистичний аналіз результатів досліджень. Тематика дослідів, які проводяться на навчально-дослідній земельній ділянці.

Практична частина. Закладання дослідів з лікарськими рослинами на навчально-дослідній земельній ділянці. Ведення документації досліду (що­денник, польовий журнал, звіт). Фенологічні спостереження. Агротехнічні заходи. Статистична обробка результатів досліджень. Формулювання висно­вків і пропозицій. Підготовка до участі в конкурсах дослідницького характеру. Участь у науково-практичній конференції.

 

 

Розділ 6. Технологія заготівлі лікарської рослинної сировини (28 год.)

 

Теоретична частина. Настанова ВООЗ з належної практики вирощування та збору лікарських рослин. Основні правила збору лікарської сировини різ­них морфологічних груп. Особливості сушіння рослинної сировини. Вплив вологи, температури і світла на сушіння. Підготовка до сушіння. Способи сушіння: під відкритим небом, у закритому приміщенні, при штучному на­гріванні в печах. Сушарки. Типи сушарок: переносні, шафні, камерні, кару­сельні, канальні, тунельні, елеваторні, калориферні, електричні. Зволоження пересушеної сировини. Прийоми сушіння. Вихід сухого продукту.

Пакування висушеної сировини. Пакувальні матеріали. Маркування. Тех­нологія зберігання сировини з лікарських рослин. Заходи безпеки при заго­тівлі та переробці лікарських рослин. Контроль якості лікарської рослинної сировини.

Практична частина. Складання календаря збору лікарських рослин відпо­відно до умов регіону. Визначення біологічного запасу сировини дикорослих видів лікарських рослин. Розрахунок об'єму заготівлі. Складання довідки про виявлені запаси лікарської сировини та об'єму її допустимого використання. Спільна робота з працівниками аптеко управління щодо збору лікарських рос­лин. Обробка сировини. Використання різних способів сушіння лікарської сировини. Пакування лікарської сировини.

Екскурсії до фармацевтичного підприємства до науково-дослідних уста­нов.

Підсумок (6 год.)

Практична частина. Написання доповідей, рефератів, виготовлення на-них посібників, гербарію. Науково-практична конференція, екскурсії до науково-дослідних установ, підприємств.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

Вихованці мають знати:

-                    основні види лікарських рослин;

-                    біологічні особливості лікарських рослин;

-                    специфічні агротехнічні прийоми вирощування лікарських рослин;

-                    методи захисту лікарських рослин від бур'янів, шкідників і хвороб;

-                    правила раціонального природокористування;

-                    рідкісні та ендемічні види місцевої флори;

-                    отруйні рослини місцевої флори;

-                    технологію заготівлі лікарської рослинної сировини.

Вихованці мають вміти:

-                     працювати з визначниками місцевої флори;

-                     працювати з гербарним і колекційним матеріалами;

-                     класифікувати лікарські рослини;

-                     проводити морфологічний опис рослин;

-                     складати календар збору лікарських рослин відповідно до умов регіону;

-                     вести флористичний зошит;

-                     визначати запаси окремих видів лікарських рослин.

Вихованці мають набути досвід:

-                     складання технологічних карт;

-                     вирощування окремих видів лікарських рослин;

-                     проведення дослідницької роботи;

-                     заготівлі лікарської рослинної сировини відповідно до правових засад раціонального використання природних ресурсів;

-                     оцінки якості лікарської сировини найпростішими методами;

-                     розроблення й реалізації екологічних проектів;

-                     проведення заходів з оздоровлення довкілля та збереження       біорізноманіття;

-                     участі в творчих конкурсах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

1.   Алексеев И. С. Полный атлас лекарственных  растений / И. С.  Алексеев. – „Глория трейд”, 2012. – 395 с.

 

 2.  Климчук О В. Лікарські рослини. Технологія вирощування / О. В. Климчук, І. С. Полішук, В. А. Мазур. – Вінниця : ВНАУ, 2012. - 188 с.

 

3. Лікарські рослини : енциклопедичний довідник / під ред. А. М. Гродзінського. – К. : УРЕ, 1990. – 544 с.

4.    Мінарченко В. М. Медична ботаніка : Підручник / В. М. Мінарченко, Л. М. Махиня, П. І. Середа.  – К. : Медицина; Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; Київський медичний університет. – 2009. – 328 с.

5.   Мінарченко В. М.  Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне
значення) / В. М.  Мінарченко. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.

6. Мінарченко В. М. Ресурсознавство. Лікарські рослини : Навчально-методичний посібник /  В. М. Мінарченко, П. І. Середа. – К. : Фітосоціоцентр, 2004. – 71с.

7. Мінарченко В.М. Атлас лікарських рослин України (хорологія, ресурси та охорона) / В. М. Мінарченко, І. А. Тимченко. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. — 172 с.

8.  Морозюк С.С. Трав'янисті рослини України  : Навчальний посібник / С. С. Морозюк, В. В.  Протопопова. – Тернопіль : Навчальна книга; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Інсти­тут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 2007. – 216 с.

9.  Порада О. А. Методика формування та ведення колекцій лікарських рослин / О. А. Порада. – Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології – 2007. – 50 с.

10. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних                 терито­рій України (довідкове видання) / Уклад. : докт. біол. наук, проф. Т. Л. Андрієнко, канд. біол. наук М. М. Перегрим. — Київ : Альтерпрес, 2012. – 148 с.

11. Червона книга України. Рослинний світ. / Міністерство охорони                 навколиш­нього природного середовища України, Інститут ботаніки                           ім. М.Г. Холодного.  – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.