1 2 3 4

Програма гуртка "Народна творчість" автор: Ільіч О.В.

28 лютого 2017 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНіСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

 

 

 

комунальний заклад „станція юних натуралістів”

 

 

 

 

 

Рівненської обласної ради

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

28.08.2015   № 03

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

  

01.09.2015  № 412

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

     

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

„Народна творчість”

2 роки навчання

 

 

 

 

 

м. Рівне-2015

Автор:

Ільіч Ольга Василівна – керівник гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

 

 

 

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;

Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;

Остафійчук Тетяна Василівна – директор, керівник гуртка-методист комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

          Національно-культурне відродження України передбачає формування національної самосвідомості, творчого мислення особистості.

         Робота гуртка народної творчості тісно пов'язана з українським народним мистецтвом, відомими промислами та ремеслами — вишивкою, бісероплетінням, писанкарством, ліпленням. Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість, творчі здібності, навички гуртківців.

Програма гуртка „Народна творчість” розроблена на основі програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму, випуск 2, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, Київ, „Грамота”,            2009 р.       

 

Мета програми – формування компетентностей особистості засобами народної творчості.       

 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються народної творчості.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення різноманітних виробів.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації народних промислів.

       Програма гуртка народної творчості розрахована на роботу з вихованцями молодшого та середнього шкільного віку. Вона передбачає навчання дітей у групах початкового та основного рівнів і розрахована на 2 роки навчання: початковий рівень — 144 год на рік, основний рівень  — 216 год. Заняття проводяться відповідно по 4 і 6 год на тиждень.

       Програмою передбачаються теоретичні й практичні заняття, а також різноманітні форми їхнього проведення. Програма передбачає основні етапи навчальної роботи за операційно-комплексною системою, а саме: тренувальні вправи вихованців гуртка щодо виконання окремих прийомів, з яких складається операція (технологія), яку вивчають; практичні роботи із застосування вивчених прийомів; послідовність у вивченні та засвоєнні декількох основних операцій, які становлять певний ступінь у засвоєнні навчального матеріалу; обґрунтування трудових операцій із дидактичної точки зору.

       Під час навчання вихованці поступово опановують різні техніки, прийоми виготовлення різноманітних виробів. Вони отримують початкові дані про взаємозв'язок матеріалу, форми й декорування виробів, їхню залежність від призначення, поняття про ритм, рапорт, симетрію, асиметрію, кольорову гармонію.

       На заняттях початкового рівня вихованці знайомляться з культурою українського народу, історією  народної  творчості  різних видів. Вони здійснюють перші кроки у традиційних українських промислах вишивки, розпису, ліплення, бісероплетіння тощо. Програмою передбачено ознайомлення вихованців з особливостями позашкільного закладу, правилами поведінки під час занять, вимогами техніки безпеки, організацією робочого місця, а також правилами збирання, сортування та зберігання різноманітних матеріалів для роботи в гуртку.

        На заняттях основного рівня учні закріплюють набуті навики та вміння, опановують нові. Вони самостійно складають план роботи над виробом, працюють з ескізами, кресленнями, поглиблюють й удосконалюють знання за розділами шкільних програм трудового навчання.

        Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, креслення.

        Створення за власним задумом виробів для оформлення шкільних приміщень і житла сприяє розвитку творчого потенціалу учнів.

        Для вихованців дуже корисними є екскурсії до місцевих музеїв, зустрічі з народними умільцями.

        У програмі передбачено індивідуальну роботу з гуртківцями згідно нової редакції Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008, № 1123.

        Щороку рівень базових знань і вмінь гуртківців оцінюється за спеціально розробленими критеріями.

        Контроль знань і навиків передбачає такі форми: усне опитування у вигляді діалогу з педагогом або іншими вихованцями; письмове опитування, яке періодично використовується на підсумкових заняттях у формі тематичних диктантів тощо; різноманітні вікторини та ігри; врахування результатів участі вихованців гуртка у різних конкурсах і виставках. Необхідно рецензувати роботи учнів, які працюють у творчих групах.

        Результати участі в конкурсах, змаганнях, виставках також є критерієм для оцінювання здобутих гуртківцями знань.


Початковий рівень

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

 

 

Розділ, тема

 

Кількість годин

усього

теоретичні заняття

практичні заняття

 

Вступ

4

4

-

1.

Витинанки

8

2

6

2.

Вироби із соломки

18

2

16

3.

3.1

3.2

Декоративно-прикладні вироби:

 вироби з гофрованого картону

Квіллінг (бумагокрутіння)

16

8

8

4

2

2

12

6

6

4.

Новорічні і Різдвяні прикраси

4

2

2

5.

Ліплення із солоного тіста

8

2

6

6.

Вишивка стрічками

24

2

22

7.

Писанкарство

12

2

10

8.

Українська народна вишивка

24

2

22

9.

Бісероплетіння

12

2

10

10.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

12

12

-

 

Підсумок

2

2

-

Разом

144

38

106

 


 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 

 

 


          Вступ (4 год.)

 

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях. Види народної творчості: бісероплетіння, вишивка, ліплення, писанкарство, розпис.

 

 

1.     Витинанки (8 год.)

 

         Теоретична частина. Витинанки — художнє вирізування з паперу. Правила виготовлення витинанок.

Практична частина. Види витинанок, виготовлення серветки у техніці витинанка.

 

 

2.     Вироби із соломки (18 год.)

 

         Теоретична частина. Використання українцями соломи злакових культур у побуті. Використання соломи для виготовлення іграшок і сувенірів. Орнамент. Аплікація. Інкрустація.

Практична частина. Підготовка соломи до роботи: сортування, замочування, прасування, фарбування. Розробка ескізів майбутніх виробів. Площинна аплікація соломкою за ескізами. Плетення смужок із соломки з двох-чотирьох соломинок. Виготовлення підставки для чайника, чашок тощо із солом'яних смужок. Плетення капелюшка із солом'яних смужок.

 

3.     Декоративно-прикладні вироби (16 год.)

 

  

         3.1. Вироби з гофрованого картону (8 год.)

 

Теоретична частина. Призначення та будова гофрованого картону. Прийоми виконання декоративних елементів із гофрованого картону. Інструменти для його обробки.

Практична частина.Виготовлення вітальної листівки та декоративного панно з гофрованого картону.

 

 

3.2.         Квіллінг(бумагокрутіння) (8 год.)

 

Теоретична частина. Поняття квіллінгу. Кольоровий папір - матеріал для виготовлення декоративних виробів у техніці квіллінгу. Інструменти та матеріали. Схеми та основні форми квіллінгу.

Практична частина. Техніка виконання. Розробка ескізів для майбутньої композиції. Виготовлення різних видів форм квіллінгу. Виготовлення листівок та панно у техніці квіллінг.

 

4.  Новорічні та різдвяні прикраси (4 год.)

 

 Теоретична частина. Бесіда про історію виникнення та традиції святкування Нового року і Різдва в Україні. Новорічні прикраси, матеріали для їхнього виготовлення.

 Практична частина. Виготовлення новорічних і різдвяних листівок, масок.

 

5.  Ліплення із солоного тіста (8 год.)

 

           Теоретична частина. Бесіда про традиції виготовлення ритуальних виробів із тіста в Україні.

 Практична частина. Приготування солоного тіста для ліплення. Ліплення птаха (жайворонка та ін.). Ліплення сюжетного панно „Моя сім’я” за власним задумом кожного з вихованців. Випікання та лакування готових виробів із тіста.

 

6.  Вишивка стрічками (24 год.)

 

  Теоретична частина. Вишивка стрічками – історія виникнення. Види стрічок та їх використання. Види тканин для основи вишивки стрічками. Матеріали та інструменти.

 Практична частина. Нанесення малюнку на тканину для майбутнього виробу. Вишивання стрічками різних видів швів (тамбурний, стебельцевий, шов півпетельки, шов петельки”, петелька з вічком, шов петельки з верхньою прикріпкою). Вишивання композицій різними видами швів. Вишивання стрічками картин за обраною тематикою.

 

7.  Писанкарство (12 год.)

 

           Теоретична частина. Бесіда про традиції народного святкування Великодня. Крашанки, писанки. Мистецтво писанкарства. Традиції розпису у різних районах України. Значення окремих елементів на писанках і прийоми їхнього виконання. Інструменти та матеріали для писанкарства.

 Практична частина. Виконання різних символів на писанках. Прикрашення писанок геометричними символами. Розпис вихованцями писанок за власним задумом.

 

8.  Українська народна вишивка (24 год.)

 

  Теоретична частина. Значення кольору та елементів вишивки. Особливості візерунків і сполучення кольорів на вишивках різних районів України. Різновиди швів, традиційних для української вишивки. Класифікація швів. Прийоми оздоблення рушників, білизни, одягу різними швами.

  Практична частина. Виконання швів „штапівка”, „занизування”, „косий хрестик” на тренувальних зразках. Оздоблення носовичка швами „штапівка” та „занизування”. Оздоблення листівки „косим хрестиком” у червоно-чорній гамі. Оздоблення невеликої серветки вивченими швами.

 

9.        Бісероплетіння (12 год.)

 

           Теоретична частина. Бесіда про виникнення прикрас із бісеру та особливості бісероплетіння. Найпоширеніші візерунки з бісеру. Прийоми роботи з бісером. Матеріали та приладдя.

 Практична частина. Виготовлення нескладних ланцюжків і браслетів. Плетіння брошки візерунком „полотно”.

 

 

10.  Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год.)

 

            Теоретична частина. Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Зустрічі з народними майстрами. Святкування Дня знань, Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо.

 

            Підсумок (2 год.)

 

            Теоретична частина. Творчий звіт вихованців. Виставка кращих робіт. Відзначення кращих учнів грамотами й призами. Завдання на літо.

 

 

ЗАВДАННЯ НА ЛІТО

 

1.     Опрацювання різноманітних джерел інформації,  що стосуються теми роботи.

2.     Збір інформації щодо видів народної творчості.

3.     Заготівля природного матеріалу для практичних робіт.

4.     Підбір різноманітних матеріалів для виготовлення виробів (шкіра, бісер, папір, тканина тощо).

5.     Робота над схемами, кресленнями виробів, технологічними картками.

6.     Упорядкування території, закріпленої гуртком.

7.     Підготовка кабінету для проведення годин гуртка.

8.     Екологічні екскурсії в природу:

-         ботанічний заказник „Вишнева гора”;

-         парк культури і відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка;

-         Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення;

-         Озеро Басів Кут.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

Вихованці повинні знати:

 

 • основні види народної творчості;
 • сучасний стан народних промислів і ремесел в Україні, відомі центри народної творчості;
 • основні види орнаментів, характерних для народної вишивки;
 • значення символіки на вишивках, декоративному розписі, писанках;
 • основні властивості кольорів та їхнє співвідношення;
 • властивості різних матеріалів: бісеру, паперу, соломки, тканини тощо;
 • прийоми роботи з різними матеріалами;
 • види декоративного оформлення готових виробів;
 • технологію вишивання ,,косим хрестиком;
 • прийоми ліплення з солоного тіста;
 • прийоми бісероплетіння на саморобних верстатах, занизування бісером об'ємних форм;
 • способи з'єднання деталей зі шкіри;
 • правила поведінки та безпеки під час занять.

 

 

 

Вихованці повинні вміти:

 

 • працювати з різноманітними джерелами інформації, які стосуються теми роботи;
 • складати план роботи над виробом;
 • виконувати малюнки та ескізи виробу;
 • користуватися схемами, кресленнями виробів, технологічними
 • картками;
 • підбирати необхідні матеріали для виготовлення виробів;
 • виконувати найпростіші шви на вишивках;
 • виготовляти нескладні вироби з бісеру, соломки та солоного тіста;
 • оздоблювати рушники і серветки ,,косим хрестиком, мережкою;
 • виготовляти нескладні вироби з глини та лози;
 • самостійно аналізувати якість виконання своєї роботи.

 

 

Вихованці мають набути досвід:

 

 • у роботі з різноманітними джерелами інформації, які стосуються теми роботи;
 • складання плану роботи над виробом;
 • виконування малюнків та ескізів виробу;
 • користування схемами, кресленнями виробів, технологічними
 • картками;
 • підбору необхідних матеріалів для виготовлення виробів;
 • виконування основних швів на вишивках;
 • виготовлення нескладних виробів з бісеру, соломки та солоного тіста;
 • оздоблення рушників і серветок ,,косим хрестиком, мережкою;
 • виготовлення нескладних виробів з глини та лози;
 • самостійно аналізувати якість виконання своєї роботи.

 

Основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

 

 

Розділ, тема

 

Кількість годин

усього

теоретичні заняття

практичні заняття

 

Вступ

2

2

-

1.

Техніка канзаши

36

2

34

2.

Художня вишивка

32

2

30

3.

Лозоплетіння

52

2

50

4.

Оригамі

24

2

22

5.

Бісероплетіння

36

4

32

6.

Вироби зі шкіри

 

18

2

16

7.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

12

12

-

 

Підсумкове заняття

4

4

-

 Разом

216

32

184

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 

          Вступ (2 год.)

 

         Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях.

 

 

1.     Техніка канзаші (36 год.)

 

         Теоретична частина. Історія розвитку техніки канзаші. Техніка виконання. Матеріали та інструменти, щодо виготовлення канзаші.

          Практична частина. Стилі канзаші. Виготовлення квітки (hana) канзаші, техніка виконання. Техніка виконання пелюсток „вузький”, „круглий”. Нанесення схеми майбутнього виробу. Виготовлення прикрас для волосся, заколок, булавок.

 


2.     Художня вишивка (32 год.)

 

         Теоретична частина. Бесіда на тему: „Традиції оздоблення вишивкою рушників та одягу в Україні”. Значення символів і кольорів на українських рушниках.

        Практична частина. Вправи щодо виконання однобічної та двобічної гладі й мережок. Вишивання рушника за обраною тематикою і технікою. Оздоблення серветки мережкою.

 

 

3.     Лозоплетіння (52 год.)

 

          Теоретична частина. Бесіда на тему: „Мистецтво лозоплетіння в Україні”. Утилітарне й декоративне значення виробів із лози.

         Практична частина. Збирання та сортування лози, її первинна обробка. Плетіння лози через одну стійку. Виготовлення дна для плетених виробів. Ажурне плетіння панно з лози. Плетіння кошика, вазона для квітів із загінкою окрайка в одну (дві) стійки.

 

 

4.     Оригамі (24 год.)

 

          Теоретична частина. Історія виникнення оригамі. Матеріали для виготовлення оригамі. Схеми виготовлення оригамі.   

 

     Практична частина. Техніка виконання геометричних оригамі. Квіти у техніці ори гамі. Виготовлення кусудами. Класичні ори гамі. Рухливі ори гамі. Модульні оригамі.

 

 

5.     Бісероплетіння (36 год.)

 

          Теоретична частина. Розрахунок матеріалу для майбутнього виробу.

         Практична частина. Занизування бісером складних об’ємних форм (яйце). Плетіння сережок, намиста, браслета. Плетіння пасків.

 

6.     Вироби зі шкіри (18 год.)

 

         Теоретична частина. Народні традиції обробки шкіри. Прийоми роботи.  Способи з'єднання деталей зі шкіри. Інструменти.

         Практична частина. Виготовлення футляру для окулярів, бутоньєрки, гаманця.

  

7.     Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки (12 год.)

 

         Теоретична частина. Пізнавально-ігрові програми, вікторини, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Замальовки з музейних експонатів. Зустрічі з народними майстрами. Святкування Дня знань, Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо.

 

 

           Підсумкове заняття (4 год.)

 

Теоретична частина. Творчий звіт — виставка робіт вихованців. Відзначення кращих учнів грамотами та призами.

 

ЗАВДАННЯ НА ЛІТО

 

 

 

1.     Опрацювання різноманітних джерел інформації,  що стосуються теми роботи.

2.     Збір інформації щодо видів народної творчості.

3.     Заготівля природного матеріалу для практичних робіт.

4.     Підбір різноманітних матеріалів для виготовлення виробів (шкіра, бісер, папір, тканина тощо).

5.     Робота над схемами, кресленнями виробів, технологічними картками.

6.     Упорядкування території, закріпленої гуртком.

7.     Підготовка кабінету для проведення годин гуртка.

8.     Екологічні екскурсії в природу:

-         ботанічний заказник „Вишнева гора”;

-         парк культури і відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка;

-         Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення;

-         Озеро Басів Кут.

 

                           ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

Вихованці повинні знати:

 

 • основні види народної творчості;
 • сучасний стан народних промислів і ремесел в Україні, відомі центри народної творчості;
 • основні види орнаментів, характерних для народної вишивки;
 • значення символіки на вишивках, декоративному розписі, писанках;
 • основні властивості кольорів та їхнє співвідношення;
 • властивості різних матеріалів: бісеру, паперу, соломки, тканини тощо;
 • прийоми роботи з різними матеріалами;
 • види декоративного оформлення готових виробів;
 • технологію вишивання однобічною і двобічною гладдю, нескладними мережками;
 • прийоми лозоплетіння, ліплення з глини, виготовлення різноманітних штучних квітів;
 • прийоми бісероплетіння на саморобних верстатах, занизування бісером об'ємних форм;
 • способи з'єднання деталей зі шкіри;
 • правила поведінки та безпеки під час занять.

 

Вихованці повинні вміти:

 

 • працювати з різноманітними джерелами інформації, які стосуються теми роботи;
 • складати план роботи над виробом;
 • виконувати малюнки та ескізи виробу;
 • користуватися схемами, кресленнями виробів, технологічними
 • картками;
 • підбирати необхідні матеріали для виготовлення виробів;
 • виконувати основні шви на вишивках;
 • виготовляти нескладні вироби з бісеру, соломки та солоного тіста;
 • оздоблювати рушники і серветки гладдю, мережкою;
 • виготовляти нескладні вироби з глини та лози;
 • самостійно аналізувати якість виконання своєї роботи.

 

Вихованці мають набути досвід:

 

 • у роботі з різноманітними джерелами інформації, які стосуються теми роботи;
 • складання плану роботи над виробом;
 • виконування малюнків та ескізів виробу;
 • користування схемами, кресленнями виробів, технологічними
 • картками;
 • підбору необхідних матеріалів для виготовлення виробів;
 • виконування основних швів на вишивках;
 • виготовлення нескладних виробів з бісеру, соломки та солоного тіста;
 • оздоблення рушників і серветок гладдю, мережкою;
 • виготовлення нескладних виробів з глини та лози;
 • самостійно аналізувати якість виконання своєї роботи.

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

РОБОТИ ГУРТКА „НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ”

Основне обладнання

Кількість

Матеріали

Набір бісеру

20 шт.

Набір стеклярусу

20 шт.

Гудзики

50 шт.

Крейда

20 шт.

Фарба

20 шт.

Клей ПВА.

10 шт

Пластилін

20 наб.

Пластик

20 наб.

Нитки

10 кат.

Тканина

10 м

Серветки з тканини

20 шт.

Інструменти

Голки

15 наб.

Ножиці

15 шт.

Пензлик

15 шт.

Ніж

15 шт.

Основне обладнання

Ножиці побутові

15 шт.

Лінійка дерев’яна 300мм

15 шт.

Пензлик

15 шт.

Голки

15 шт.

Таблиці, плакати

Правила техніки безпеки

1 к-т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

1.     Артамова Е. Бисер. — М., 2000.

2.     Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. — М.: Высшая школа, 1990.

3.     Ворочай О. Звичаї нашого народу. — К.: 1998.

4.     Глухенька Н.О. Петриківські майстри декоративного розпису. — К., 1959.

5.     Глухенька Н.О. Петриківські декоративні розписи. — К., 1965.

6.     Гура Л.П. Прикрась свій дім. — К.: Техніка, 1990.

7.     Данкевич Е.В., Жакова О.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. — СПб., 2000.

8.     Історія українського мистецтва 1941 —1967 рр. — К., 1968.

9.     Ковальчук О.В. Українське народознавство. — К.: Освіта, 1994.

   10. Кондратюк А.3 вишневого саду. —К.: Молодь, 1991.

   11. Кочережко О. Сонячні барви. — К.:Веселка, 1978.

   12. Красичкова Е.И. Художественное вышивание. — Минск:   Редакция научно-технической литературы, 1959.

   13. Легенький Ю.Г. Від ремесла до творчості. — К.: Час, 1990.

   14. Лепим из солёного теста: украшения, сувениры, поделки, декор. — М., 2003.

   15. Литвинец Е. Изготовление украшений из бисера и стекляруса. — СПб, 1992.

  16. Литвинець Є. Голки, нитки, намистинки. — К.: Веселка, 1989.

  17. Лукина М. Бисер. — М.: 1998.

  18. Парулина О. Мир игрушек и поделок. — Смоленск, 2000.

  19. Попивщая С. Искусство вышивки. — СПб., 2002.

  20. Рейли С. Лепка. — СПб.: Эксмо-пресс, 2002.

  21. Сувениры из кожи. — Донецк, 2005.

  22. Українська народна іграшка. — Львів, 1980.

  23. Уроки детского творчества. — М.: Внешнесигма, 2000.

  24. Художественная аппликация и узоры из бумаги. — Донецк, 2005.

  25. Художні промисли України. — К.: Мистецтво, 1979.

  26. Чиотти. Фантазии из бисера. — М.: Континент, 2003