1 2 3 4

Відділ екології та квітництва

Напрямки діяльності:

-         екологічна освіта і просвітницька діяльність;

-         дослідницька робота в закритому та відкритому грунті;

-         організація Всеукраїнських конкурсів та природоохоронних акцій.

 

Практична робота у закритому і відкритому грунті сприяє:

-         поглибленню та розширенню знань вихованців у галузі екології, біології, квітництва;

-         активізації творчої, пізнавальної та експериментальної діяльності;

-         вихованню екологічної свідомості учнів;

-         вдосконаленню трудового, екологічного виховання;

-         формуванню навичок узагальнювати результати досліджень та експериментів.

Квітково-декоративний відділок навчально-дослідної земельної ділянки комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради складається з колекційних ділянок сухоцвітів, лікарських рослин, одно-, дво- та багаторічних квіткових рослин, „Саду пахощів”, куточка екзотичних рослин, квітників (клумб, рабаток) та декоративних насаджень. У відділку вирощується понад сто видів квіткових рослин, колекція яких з кожним роком поповнюється.

У  відділі  працюють творчі об’єднання: «Юні  квітникар», «Любителі кімнатних рослин», «Знавці лікарських рослин», «Друзі природи», «Аплікація із соломи», «Основи флористики і фітодизайну», «Юні метеорологи», «Екологічний театр», «Захоплююче лозоплетіння», «Розпис  по тканині»,  «Народна творчість», «Стежинками природи», «Екологічний дизайн», «Стежинками природи», «Фотонатуралісти». 

На заняттях гуртків відділу реалізується індивідуальний та диференційований підхід до гуртківців, заняття відповідають принципам розвивального та проблемного навчання. Працюючи з дітьми, керівники ставлять спільну творчу мету «Керівник — дитина», розвивають екологічне мислення, творчі здібності вихованців, створють середовище для їх самореалізації та професійного самовизначення.

намагаються дати вихованцям максимальну кількість знань з основ екології, квітникарства, народознавства які вони можуть застосувати у практичній діяльності. Формують навички раціонального природокористування, сприяють поглибленню знань з біології.  Досліди, які виконують члени гуртка, мають навчально-виховну, виробничу та наукову спрямованість.

Дослідницька робота – важлива складова роботи відділу. Під час виконання дослідницьких робіт учні отримують поглиблені теоретичні знання з даної теми та застосовують їх на практиці і при виконанні дослідів. Праця на навчально-дослідній земельній ділянці, квітниках та теплиці має важливе значення для розвитку гуртківців. Це дає можливість дитині:

- пізнати себе,

- визначити свої здібності,

- зіставити свої можливості з вимогами, які висуваються до людини певної професії.

Крім безпосередньої праці на навчально-дослідній земельній ділянці школярі здійснюють суспільно-корисну роботу.

Беруть активну участь у акціях екологічного спрямування:

«День Землі»

«День довкілля»

«Дерево життя»

«Зелений паросток майбутнього»

«Юннатівський зеленбуд»

«Посади сад»

«Квітуча Україна»

«Парад квітів біля школи»

«Галерея кімнатних рослин»

«Квіткові килими»

«Юний дослідник»

«Парки – легені міст і сіл»

«Вчимося заповідувати»

«Юннатівський зеленбуд»

Залучення до дослідницької діяльності і участь юннатів в природоохоронних заходах допомагає формувати в них правильні уявлення про сільськогосподарську працю, прищеплює любов до праці на землі.