1 2 3 4

Відділи:

Відділ екології та квітництва (0)

Напрямки діяльності:

-         екологічна освіта і просвітницька діяльність;

-         дослідницька робота в закритому та відкритому грунті;

-         організація Всеукраїнських конкурсів та природоохоронних акцій.

 

Практична робота у закритому і відкритому грунті сприяє:

-         поглибленню та розширенню знань вихованців у галузі екології, біології, квітництва;

-         активізації творчої, пізнавальної та експериментальної діяльності;

-         вихованню екологічної свідомості учнів;

-         вдосконаленню трудового, екологічного виховання;

-         формуванню навичок узагальнювати результати досліджень та експериментів.

Квітково-декоративний відділок навчально-дослідної земельної ділянки комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради складається з колекційних ділянок сухоцвітів, лікарських рослин, одно-, дво- та багаторічних квіткових рослин, „Саду пахощів”, куточка екзотичних рослин, квітників (клумб, рабаток) та декоративних насаджень. У відділку вирощується понад сто видів квіткових рослин, колекція яких з кожним роком поповнюється.

У  відділі  працюють творчі об’єднання: «Юні  квітникар», «Любителі кімнатних рослин», «Знавці лікарських рослин», «Друзі природи», «Аплікація із соломи», «Основи флористики і фітодизайну», «Юні метеорологи», «Екологічний театр», «Захоплююче лозоплетіння», «Розпис  по тканині»,  «Народна творчість», «Стежинками природи», «Екологічний дизайн», «Стежинками природи», «Фотонатуралісти». 

На заняттях гуртків відділу реалізується індивідуальний та диференційований підхід до гуртківців, заняття відповідають принципам розвивального та проблемного навчання. Працюючи з дітьми, керівники ставлять спільну творчу мету «Керівник — дитина», розвивають екологічне мислення, творчі здібності вихованців, створють середовище для їх самореалізації та професійного самовизначення.

намагаються дати вихованцям максимальну кількість знань з основ екології, квітникарства, народознавства які вони можуть застосувати у практичній діяльності. Формують навички раціонального природокористування, сприяють поглибленню знань з біології.  Досліди, які виконують члени гуртка, мають навчально-виховну, виробничу та наукову спрямованість.

Дослідницька робота – важлива складова роботи відділу. Під час виконання дослідницьких робіт учні отримують поглиблені теоретичні знання з даної теми та застосовують їх на практиці і при виконанні дослідів. Праця на навчально-дослідній земельній ділянці, квітниках та теплиці має важливе значення для розвитку гуртківців. Це дає можливість дитині:

- пізнати себе,

- визначити свої здібності,

- зіставити свої можливості з вимогами, які висуваються до людини певної професії.

Крім безпосередньої праці на навчально-дослідній земельній ділянці школярі здійснюють суспільно-корисну роботу.

Беруть активну участь у акціях екологічного спрямування:

«День Землі»

«День довкілля»

«Дерево життя»

«Зелений паросток майбутнього»

«Юннатівський зеленбуд»

«Посади сад»

«Квітуча Україна»

«Парад квітів біля школи»

«Галерея кімнатних рослин»

«Квіткові килими»

«Юний дослідник»

«Парки – легені міст і сіл»

«Вчимося заповідувати»

«Юннатівський зеленбуд»

Залучення до дослідницької діяльності і участь юннатів в природоохоронних заходах допомагає формувати в них правильні уявлення про сільськогосподарську працю, прищеплює любов до праці на землі.

 

Відділ біології і сільського господарства (0)


Основні напрями роботи відділу біології і сільського господарства:

- біологічний

- сільськогосподарський

- зоолого-тваринницький

Головними завданнями відділу є:

- організація поглибленого вивчення біології та дослідницько-експериментальної роботи;

- навчально-методичне забезпечення освітнього процесу з біології.

- надання консультативних послуг вчителям біології, керівникам творчих учнівських об’єднань біологічного профілю;

- формування наукової  еліти в галузі сільського  господарства;

- трудове виховання учнівської молоді, формування дбайливого ставлення до землі;

- підготовка підростаючого покоління до свідомого вибору професії.

Відділ біології та сільського господарства включає в себе такі творчі учнівські об’єднання: „Основи біології”, „Юні рослинники”, „Юні овочівники”, „Юні садівники”, „Саду мого дивосвіт”, „Юні конярі”, „Юні зоологи”, „Домашні улюбленці”,„Юні бджолярі, „Юні голубівники”.

Формування творчої наукової еліти, трудове виховання  ефективно      реалізується на навчально-дослідній земельній ділянці Станції юних натуралістів. Навчально-дослідна земельна ділянка відіграє важливу роль в розв’язанні навчально-виховних задач, передбачених програмами з біології і сільськогосподарської праці. Навчально-дослідна земельна ділянка  – це те місце, де діти можуть підвищити якість знань з біології, оволодіти першими економічними знаннями, які вони отримують під час розрахунків норм висіву насіння, внесення добрив, апробації перспективних сортів овочевих культур, приготування кормових раціонів для тварин, нових агротехнічних прийомів обробітку ґрунту з основ природного землеробства, для підвищення його родючості.

Навчально-дослідна земельна ділянка  має такі відділки: овочевих культур польових культур, плодово-ягідних культур (сад, плодово-ягідний розсадник, ягідник та виноградник), селекційний, колекційний, квітково-декоративний, дендрологічний, куточок екзотичних рослин, зоолого- тваринницький та закритий ґрунт.

У відділку польових та овочевих культур у системі сівозміни вирощуються зернові, просапні, кормові, овочеві культури районованих та перспективних сортів.

У плодово-ягідному відділку вирощуються кращі сорти плодових та ягідних культур, зокрема яблуні, груші, сливи, абрикоси, обліпиха, кизил,суниця, малина та чорна смородина. 

 

У селекційному відділку юннати на практиці ознайомлюються з основними методами селекції та генетики, законами спадковості й мінливості, біологічними особливостями самозапильних та перехреснозапильних рослин, нав­чаються методиці схрещування, дістають гібриди й чисті лінії, проводять гібридологічний аналіз.

 

У колекційному відділку юннати вирощують поширені для даної місцевості овочеві, технічні та кормові культури. Під час екскурсій, практичних занять, спостережень у колекційно­му відділку учні ознайомлюються з різноманітністю рослин та їхнім значенням у народному господарстві, вивчають будову, біологічні особ­ливості малопоширених у даній місцевості культур і сортів. Вирощують у відділку і нові, малопоширені культури, такі як батат, чуфа, чумиза, артишок і мангольд.

 

Квітково-декоративний та дендрологічний відділки навчально-дослідної земельної ділянки включають в себе ділянки сухоцвітів, однорічників, багаторічників, ландшафтного дизайну та квіткові клумби, що прикрашають територію закладу.

Зоолого-тваринницький відділок представлений крільчатником, де розводять кролів різних порід, та живим куточком, який оснащений сучасними акваріумами (барбуси, гупі, мінори, молінезія сфенопс, гурамі, цихлазома октофасциатум, акара бірюзова, анциструс, півники, мечоносці, торакатум; земноводні –  тритон  ребристий, шпорцева жаба), внутрішніми вольєрами для птахів (хвилясті папуги, канарки, щиглики, чижі) та тераріумами (африканський лісовий скорпіон, королівська сіналойська змія).

На базі закладу працює навчальна пасіка, яка налічує 10 бджолосімей, та голубівня, де  займаються розведенням декоративних порід голубів, вивчають біологію голуба, оволодівають практичними вміннями та навичками утримання цього птаха. У голубівні зібрані такі породи голубів: миколаївська, високолітні, бойові, декоративні-павичеві, кучерявий декоративний, ростовські статні, чіліки, поштово-спортивні різних підвидів.

Невід´ємною частиною навчально-виховної та дослідницької роботи з вихованцями закладу є навчально-дослідницька робота у теплиці та парниках, яка дає можливість безперервно  проводити практичні заняття та  експериментально-дослідницьку роботу протягом року.

Учні знайомляться  з азами ведення тепличного та парникового господарства, отримують практичні навички з агротехніки вирощування розсади овочевих та декоративних рослин.

Відділ біології та сільського господарства є координатором обласних етапів Всеукраїнських конкурсів та акцій:  „Конкурс навчально-дослідних земельних ділянок, „Мій рідний край, моя земля” за напрямом „Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в газузі сільського та лісового господарства”, „Юний генетик і селекціонер”, „Дослідницький марафон”, „Плекаємо сад”, „Кролик”.

Методичний відділ (0)

Методична робота закладу спрямована на підвищення рівня науково-теоретичної, загальнокультурної, психолого-педагогічної та професійної підготовки педагогічних працівників та має певну структуру, до якої входять: педагогічна і методична рада, методична та соціально-психологічна служба, методичні об’єднання, динамічні творчі групи, школи педагогічної майстерності та молодого педагога.

„Серцем” методичної роботи, яке відбиває пульс сучасного життя, педагогічною майстернею, яка спонукає педагогів до творчості,  вдосконалення та постійного зростання, є методична служба.

Завдання методичної служби закладу:

- науково-методичне забезпечення процесу формування і розвитку творчих здібностей вихованців закладу:

- вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров'я вихованців; набуття ними життєвого досвіду, умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

- створення умов для розвитку вихованців та їх участі у творчих, інтелектуальних, спортивних конкурсах і змаганнях;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

- вивчення стану навчально-виховного процесу, ефективності створених організаційно-педагогічних систем;

- формування творчого та інноваційного педагогічного середовища;

- впровадження новітніх педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду;

- підготовка навчально-методичних матеріалів;

- проведення науково-методичних заходів;

- консультативна допомога педагогам, методична підтримка їх професійної діяльності;

- науково-методичне забезпечення процесу безперервного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

- створення умов для професійного розвитку педагогів;

- залучення педагогів до науково-експериментальної роботи, розроблення науково- та навчально-методичних матеріалів;

- забезпечення участі педагогів у творчих групах, конкурсах професійної майстерності, конференціях, семінарах, майстер-класах.

У статті 29 Положення про позашкільний навчальний заклад йдеться про обов’язок педагогічних працівників «постійно підвищувати професійний рівень і педагогічну майстерність». Сьогодні можна говорити, що безперервне фахове вдосконалення, підвищення кваліфікації – це не просто обов’язок, а вимога часу.

Через систему методичної взаємодії з керівниками освітніх структур та педагогічними працівниками методичний відділ:

- організовує роботу методичних семінарів-практикумів;

- організовує виїзди методичних працівників у загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади області;

- вивчає, узагальнює та пропагує педагогічний досвід працівників позашкільних закладів;

- надає методичну допомогу з організації дослідницької роботи на навчально-дослідних земельних ділянках педагогам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

інформує педагогів про новинки науково-методичної літератури.

Однією з основних форм методичної роботи у закладі залишається організація теоретичних та практичних семінарів з програмно-методичного забезпечення профільного навчання, що проводяться з метою координації педагогічної діяльності з біологічної освіти та виховання.

Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педкадрами як стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння цілей навчання і виховання. Самих теоретичних знань не досить. Необхідно, щоб кожен педагог оволодів вміннями і навичками, вмів застосувати їх у своїй практичній діяльності. З цією метою більшість методичних заходів проходять в нетрадиційних формах.

Засідання Школи педагогічної майстерності відбуваються щотижня.

Під час занять керівники гуртків обмінюються з колегами власними напрацюваннями з певних напрямків роботи.

Тренінговими методиками володіють і успішно користуються всі працівники закладу, елементи тренінгів використовуються при проведенні гурткових занять і виховних заходів.

Сприйнятливість педагогів  закладу  до  інновацій – один  із  основних індикаторів  конкурентоспроможності  позашкільного навчального закладу.

Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають інтегровані заняття та виховні заходи, яку стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців.

Екологічне виховання – це процес систематичного та цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток особистості з метою формування екологічного гуманістичного світогляду, підготовки до виробничої, громадської та культурної діяльності.

Перед педагогами стоїть завдання — виховати підростаюче покоління у традиції гармонійного співіснування з природою, раціонального вико­ристання та відтворення її багатств, у психологічній готовності оберігати природні цінності.  Саме тому  школярі повинні пізнавати закони природи, розуміти міру відповідальності за неї, вміти прогнозувати можливі негативні наслідки своєї діяльності та запобігати їм.

 

 

Відділ організаційно-масової роботи (0)

        

 

 

 

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу -  не тільки сформувати в учнів та вихованців необхідні  компетенції, дати знання з різних предметів, а й виховати громадянина,  сім’янина, професіонала, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

             Ефективність організації  позашкільної виховної роботи значною мірою залежить від майстерно проведених виховних заходів, різних за змістом, формою проведення, кількістю учасників.

Одним з важливих напрямів діяльності комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради є організаційно-масова робота, основним осередком якої є організаційно-масовий відділ. Організація дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками в різних формах ігрової та дозвілево-розважальної діяльності, поліпшення психологічного здоров’я дітей, створення умов для професійної орієнтації та самовизначення особистості – пріоритетні напрями роботи організаційно-масового відділу.

Значного поширення набули такі форми організації дозвілля дітей та підлітків, як:  екологічний театр, альтернативні виховні заходи (коли вихованцям надається право вибрати будь-який з кількох запропонованих), „усний журнал”, „жива газета”, „філософський стіл”, діалог „Два погляди на один факт”, лицарський турнір, День матері, захист фантастичних проектів, операції „Чиста планета”, турніри ерудитів, вечори авторської пісні; традиційні свята „День довкілля”, „День відкритих дверей”, „Новорічний вогник”; свята народного календаря - Андрія Первозванного, Святого Миколи - угодника, Великдень; тематичні виставки „Світ моїх захоплень”, „Природа нас попереджає”, „Всесвітній день енергозбереження”; тематичні тижні „Психології”, „Профорієнтації”, „Енергозбереження”, „Безпеки життєдіяльності”; місячники  - захисту первоцвітів, зимуючих птахів, охорони навколишнього середовища, народознавства „Я, родина, Україна”.

            Досконало підготовлені та майстерно проведені масові заходи є ефективною формою виховної роботи. Вони сприяють створенню піднесеного, радісного настрою у вихованців, формуванню в них організаторських здібностей, розвитку пізнавальних інтересів, практичних умінь і навичок. Завдяки їм і педагоги мають змогу виявити свій професіоналізм, комунікативні, креативні і конструктивні уміння і навички. Ефективність масових заходів залежить не лише від вдало обраної форми проведення а й від методів і прийомів його підготовки, врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців, дотримання правил техніки безпеки.

Підтримуючи інтереси підростаючого покоління, упродовж навчального року педагогічним колективом проводиться близько 70 масових заходів еколого-натуралістичного спрямування для вихованців Станції юних натуралістів та учнів загальноосвітніх закладів міста.

Метою та основними завданнями усіх цих заходів є пошук і надання підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та учнівській молоді; організація змістовного дозвілля підростаючого покоління з урахуванням особистих та колективних інтересів, пошук нових форм його організації, стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, задоволення потреб дітей та юнацтва в творчій самореалізації, популяризація та пропаганда розвиваючих дозвіллєвих програм.

Організаційно-масова робота планується за всіма напрямками еколого-натуралістичного виховання та з дотриманням календарних свят: святкові концерти, тематичні свята, конкурси, вікторини, розважально-пізнавальні та ігрові програми,  бесіди,  театралізовані вистави, тренінгові заняття.

Вміти зацікавлювати дітей – це талант, виховувати у них любов до природи – це мистецтво, а головне в нашій педагогічній праці – це любов до дитини.
          У нашому позашкільному закладі створені настільки позитивні умови для всебічного розвитку дітей, що вихованців, які навчаються у нас, ідуть на гуртки з задоволенням.