1 2 3 4

Відділ організаційно-масової роботи

        

 

 

 

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу -  не тільки сформувати в учнів та вихованців необхідні  компетенції, дати знання з різних предметів, а й виховати громадянина,  сім’янина, професіонала, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

             Ефективність організації  позашкільної виховної роботи значною мірою залежить від майстерно проведених виховних заходів, різних за змістом, формою проведення, кількістю учасників.

Одним з важливих напрямів діяльності комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради є організаційно-масова робота, основним осередком якої є організаційно-масовий відділ. Організація дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками в різних формах ігрової та дозвілево-розважальної діяльності, поліпшення психологічного здоров’я дітей, створення умов для професійної орієнтації та самовизначення особистості – пріоритетні напрями роботи організаційно-масового відділу.

Значного поширення набули такі форми організації дозвілля дітей та підлітків, як:  екологічний театр, альтернативні виховні заходи (коли вихованцям надається право вибрати будь-який з кількох запропонованих), „усний журнал”, „жива газета”, „філософський стіл”, діалог „Два погляди на один факт”, лицарський турнір, День матері, захист фантастичних проектів, операції „Чиста планета”, турніри ерудитів, вечори авторської пісні; традиційні свята „День довкілля”, „День відкритих дверей”, „Новорічний вогник”; свята народного календаря - Андрія Первозванного, Святого Миколи - угодника, Великдень; тематичні виставки „Світ моїх захоплень”, „Природа нас попереджає”, „Всесвітній день енергозбереження”; тематичні тижні „Психології”, „Профорієнтації”, „Енергозбереження”, „Безпеки життєдіяльності”; місячники  - захисту первоцвітів, зимуючих птахів, охорони навколишнього середовища, народознавства „Я, родина, Україна”.

            Досконало підготовлені та майстерно проведені масові заходи є ефективною формою виховної роботи. Вони сприяють створенню піднесеного, радісного настрою у вихованців, формуванню в них організаторських здібностей, розвитку пізнавальних інтересів, практичних умінь і навичок. Завдяки їм і педагоги мають змогу виявити свій професіоналізм, комунікативні, креативні і конструктивні уміння і навички. Ефективність масових заходів залежить не лише від вдало обраної форми проведення а й від методів і прийомів його підготовки, врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців, дотримання правил техніки безпеки.

Підтримуючи інтереси підростаючого покоління, упродовж навчального року педагогічним колективом проводиться близько 70 масових заходів еколого-натуралістичного спрямування для вихованців Станції юних натуралістів та учнів загальноосвітніх закладів міста.

Метою та основними завданнями усіх цих заходів є пошук і надання підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та учнівській молоді; організація змістовного дозвілля підростаючого покоління з урахуванням особистих та колективних інтересів, пошук нових форм його організації, стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, задоволення потреб дітей та юнацтва в творчій самореалізації, популяризація та пропаганда розвиваючих дозвіллєвих програм.

Організаційно-масова робота планується за всіма напрямками еколого-натуралістичного виховання та з дотриманням календарних свят: святкові концерти, тематичні свята, конкурси, вікторини, розважально-пізнавальні та ігрові програми,  бесіди,  театралізовані вистави, тренінгові заняття.

Вміти зацікавлювати дітей – це талант, виховувати у них любов до природи – це мистецтво, а головне в нашій педагогічній праці – це любов до дитини.
          У нашому позашкільному закладі створені настільки позитивні умови для всебічного розвитку дітей, що вихованців, які навчаються у нас, ідуть на гуртки з задоволенням.