1 2 3 4

GLOBE


 

З метою виконання завдань екологічної освіти, сформульованих на Міжурядовій конференції з екологічної освіти (Тбілісі, 1977 р.), та у зв’язку з рішеннями, прийнятими на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) про важливість екологічної освіти для сталого розвитку суспільства 22 квітня 1995 року,  було запроваджено міжнародну програму GLOBE – "Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля". GLOBE - це міжнародний практичний науково-освітній проект, який об'єднує зусилля учнів, учителів і вчених-дослідників з метою  отримання додаткової інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення спостережень.


Головною метою програми є підвищення розуміння учнями навколишнього середовища та природничих наук; сприяння покращенню наукового розуміння Землі як системи; побудова та підтримання глобальної спільноти учнів, вчителів та громадян і заохочення наступних поколінь вчених та громадян світу до діяльності з метою поліпшення довкілля.

 

На сьогодні у програмі беруть участь 112 країн світу. Проект GLOBE об’єднує понад 58 тис. вчителів-тренерів, що представляють близько 24 тис. шкіл по всьому світу. Більше ніж 1,5 мільйонів учнів взяли участь у програмі. Наукова електронна база GLOBE нараховує понад 23 мільйони вимірювань, зроблених учнями для їх дослідницьких наукових проектів.

 

Програмою GLOBE нині визначено шість напрямків наукових досліджень:

 

 

1. Атмосферні дослідження. Щодня учні на метеорологічному майданчику проводять вимірювання щільності і типу хмарного покриву, температури та вологості повітря, напрямку та сили вітру, кількості та кислотності (рН) опадів.

 

 

 

 

2. Гідрологічні дослідження. Щотижня учні проводять вимірювання прозорості і температури води, концентрації розчиненого у воді кисню, кислотності (рН) води, електропровідності або солоності води, лужності води та концентрації нітратів та азоту у водоймищі, яке знаходиться поблизу школи.

 

3. Вивчення ґрунтів (ґрунтознавство). Учні відбирають зразки ґрунтів і аналізують їх, визначають характеристики різних ґрунтових шарів. Окрім того, вони вимірюють вологість ґрунту на різній глибині та в різних місцях, швидкість вбирання (інфільтрації) вологи в ґрунт, а також проводять щоденні спостереження на метеорологічному майданчику за температурою ґрунту на різній глибині.

 

4. Дослідження наземного покриву і біологічні вимірювання. Учні проводять спостереження за змінами біологічних характеристик місцевої ділянки, визначають види домінантних і субдомінантних рослин, виконують вимірювання, які допомагають вченим оцінити загальну кількість біомаси на ділянці.

 

5. Вимірювання за допомогою GPS. Система глобального позиціювання (GPS) – новий технічний засіб, що дозволяє учням визначати широту, довготу і висоту різних ділянок, які використовуються, за допомогою переносного приймача і супутників, виведених на орбіту Землі. Ця інформація має суттєве значення для вчених та інших фахівців, яким необхідно знати, де саме проводилися вимірювання.

 

6. Вивчення пір року. В рамках цього дослідження проводяться навчальні заняття, які допомагають учням аналізувати зібрані дані з метою вивчення щорічних сезонних змін на місцевій ділянці досліджень і усвідомлювати взаємозв'язок результатів вимірювань характеристик атмосфери, водного середовища, ґрунтів і наземного покриву.

 

Україна приєдналася до програми GLOBE 27 травня 1999 року, а з 2001 року координатором програми визначено Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (далі - НЕНЦ). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 84 від 13 квітня 2000 року "Про організаційні заходи щодо реалізації програми GLOBE в Україні" її було включено до освітніх міжнародних програм, що проходять в Україні.

 

Актуальність програми полягає в тому, що це єдиний міжнародний проект, який дає можливість отримати комплексний опис природи. Програма має на меті дослідження умов та компонентів навколишнього середовища Землі з тим, щоб зрозуміти, яким чином вони утворюють єдину систему. В рамках програми учні проводять контроль характеристик повітря, води, ґрунту та рослинного покриву за допомогою приладів.

 

В Україні із року в рік збільшується кількість навчальних закладів, працюючих за даною програмою. На сьогоднішній день в Україні працюють за програмою GLOBE 128 загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Учнівською молоддю проведено понад 17 тис. досліджень по програмі, дані внесені до міжнародної бази даних GLOBE.

 

Найпоширенішими є дослідження за протоколами "Дослідження атмосфери", "Гідрологічні дослідження" та "Дослідження ґрунтів". Кількість внесених даних на сайт з протоколів "Дослідження температури" по регіонах складає: Донецька область – 4964 протоколів, Кіровоградська область – 3476, м. Київ – 2115, м. Севастополь – 1226, Харківська область – 1119, Сумська область – 1119, Миколаївська область – 844, Чернігівська область – 284, Закарпатська область – 151. Отже, найбільш активними є Донецька, Кіровоградська області та м. Київ.

 

З метою розвитку та адаптації програми GLOBE в Україні Національним еколого-натуралістичним центром розроблений український сайт програми – globe.org.ua, де розміщені матеріали та методика впровадження програми GLOBE в школах та позашкільних навчальних закладах. Також на сайті постійно оновлюються та розміщуються останні новини, розробки та досягнення учасників програми з усього світу, оголошується проведення місцевих та міжнародних вебінарів для вчителів, партнерів та учасників програми, методичні рекомендації по роботі за протоколами програми, інструктивні матеріали,  методологічний збірник "GLOBE в Україні",  посібник для вчителів "Програма GLOBE (глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля)" тощо. Для полегшення роботи з англомовними протоколами для вчителів, вихователів, учнів та батьків на сайті міститься путівник користування англомовним сайтом (globe.gov), де показано покроковий порядок реєстрації, редагування та внесення даних у міжнародну базу.

 

 

Вчителі можуть використовувати матеріали сайту, зокрема протоколи, з метою внесення практичного елементу до уроків біології, екології, фізики, географії та навіть англійської мови, обираючи той вид досліджень та занять, які допоможуть їм досягти поставлених навчальних цілей. Практичні дані, отримані через виконання завдань програми GLOBE, можна використати як основу для науково-дослідницьких робіт.

 

Національний еколого-натуралістичний центр, як координатор програми GLOBE в Україні, має науково-методичний центр з підтримки та розвитку програми. По протоколах програми для вчителів біології, географії систематично проводяться навчальні тренінги, вебінари, відеоконференції та індивідуальні консультації.

 

 

З 2004 року НЕНЦ спільно з Комунальним закладом "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради в рамках програми GLOBE проводить Всеукраїнський конкурс-огляд "Географічний майданчик в дії". Мета конкурсу-огляду – підвищення ефективності та якості організаційної роботи в рамках моніторингових досліджень навколишнього середовища, поглиблення знань учнів з дослідження окремих компонентів природи, формування екологічної культури та професійне самовизначення особистості. Конкурс проводиться раз на три роки, а кращий досвід висвітлюється в засобах масової інформації (журнал "Паросток", "Рідна школа").


На виконання

Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 27.11.2010), а також відповідно до рішення 6-ої Міжнародної конференції координаторів країн, які працюють за програмою GLOBE, Міністерство освіти і науки України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді  провело в червні 2011 року в м. Києві VІІ Міжнародну конференцію координаторів програми GLOBE з Європи та Азії. У Конференції взяли участь координатори програми з 20 країн Європи та Азії. В результаті Конференції 17 педагогів з України отримали статус "Міжнародний тренер програми GLOBE" (список осіб розміщено на веб-сайті НЕНЦ).

 

Педагоги, які мають статус "Міжнародний тренер програми GLOBE", можуть проводити навчання по програмі, семінари з метою ознайомлення з програмою якомога більшої кількості вчителів.

 

З 2011 року Національний еколого-натуралістичний центр проводить щорічний Всеукраїнський семінар-тренінг для координаторів та вчителів програми GLOBE. В 2013 році з метою поширення перспективного педагогічного досвіду регіональних координаторів учасників програм и GLOBE в Україні такий семінар пройшов у м. Херсоні на базі  Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської облради, в якому взяли участь представники з 15 областей України та 14 представників з Херсонської області. Всі учасники семінару-тренінгу отримали статус "Вчителя програми GLOBE" і тепер мають право вносити дані до міжнародної бази даних GLOBE. Завдяки проведенню всеукраїнських та регіональних семінарів-тренінгів, вебінарів, консультацій, розробці методичних матеріалів все більша кількість учнів та вчителів дізнаються та зацікавлюються програмою. Оскільки програма GLOBE відповідає всесвітнім науковим стандартам, вона є актуальною в рамках активного розвитку дистанційної освіти, і є ефективним засобом навчання практичних навичок.

 

З квітня 2013 року Україна вперше за 14 років участі в програмі увійшла до складу Міжнародної Ради GLOBE країн Європи та Азії, що відкриває нові можливості для здійснення міжнародного обміну досвідом роботи в рамках програми GLOBE.