1 2 3 4

ПРограма гуртка "Юні зоологи" середній шкільний вік, автор: Панчак К.М.

28 лютого 2017 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНіСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

комунальний заклад «станція юних натуралістів»

Рівненської обласної ради

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

09. 09. 2013   № 03

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації


10. 09. 2013  № 555

 

 

 

                                                            

 


 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток «Юні зоологи»

 

1 рік навчання

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне-2013

 

 

 

 

Автор:

Панчак Катерина Миколаївна керівник гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.

Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Остафійчук Тетяна Василівна – директор, керівник гуртка-методист комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Пояснювальна записка

 

 

Програма гуртка «Юні зоологи» для середнього шкільного віку створена на основі програми «Гурток юних зоологів» (Програми гуртків юних екологів і дослідників природи для позашкільних установ і загальноосвітніх шкіл. Київ, «Радянська школа», 1991). Дана програма  доповнена та адаптована до вимог сучасного навчального процесу.

Навчальна програма розрахована на учнів 4-5 класів.

Головною метою програми гуртка «Юні зоологи» є:

формування ключових компетентностей особистості – пізнавальної, практичної, творчої, соціальної;

поглиблене вивчення наук біологічного циклу, зокрема зоології;

формування знань про охорону природи.

Завдання навчальної програми:

поглиблене вивчення вихованцями біологічних особливостей представників тваринного світу, їх життя, особливостей внутрішньовидових і міжвидових відносин.;

виховання шанобливого ставлення  і відповідальності до тваринного світу;

розвиток творчих здібностей вихованців, залучення їх до науково-дослідницької роботи. забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;

розвиток працелюбства, наполегливості у досягненні мети, відповідальності за результат власної праці;

підготовка підлітків до активної громадської та професійної діяльності.

Програма розрахована на 1 рік навчання початкового рівня і передбачає 144 години занять, з них: 96 годин теоретичних та 48 практичних занять. Матеріал викладається відповідно до вікових особливостей учнів.

У роботі гуртка застосовують такі методи організації навчально-виховного процесу, як бесіда, пояснення, лекція, демонстрація, спостереження, робота з літературними джерелами, практичні роботи, тестування, навчальні ігри. Використовують такі засоби навчання та контролю за досягненнями вихованців: індивідуальна робота, самостійна робота, написання рефератів, консультація, виставка, конкурс, екскурсії, турнір.

 

 

 

Початковий рівень, перший рік навчання

 

 

 

Навчально-тематичний план

 

Назва розділу

Кількість годин

теоретичні

практичні

разом

 

Вступ

2

-

2

1.

Зв'язок тварин із навколишнім середовищем

8

4

12

2.

Мешканці прісних водойм

24

10

34

3.

Тварини водного і наземного середовища

22

12

34

4.

Тварини лісів

24

16

40

5.

Тварини – мешканці луків і степів

12

6

18

 

Підсумок

4

-

4

 

Всього

96

48

144

 

 

Зміст програми

 

Вступ (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка.

 

 

 

Розділ 1. Різноманітність тваринного світу (12 год.)

Теоретична частина. Сучасний тваринний світ. Поширення тварин на Землі. Пристосування тварин до середовища існування. Захисне забарвлення. Охорона тваринного світу.

Практична частина. Перегляд навчальних кінофільмів. Екскурсії до зоопарку, в природу.

 

 

Розділ 2. Мешканці прісних водойм (34 год.)

Теоретична частина. Різноманітність тварин, що живуть у прісних водоймах. Пристосування тварин до умов життя у водному середовищі.  Молюски, ракоподібні, павуки, комахи – їх загальна характеристика. Розвиток у водному середовищі. Малярійні комарі – розповсюджувачі захворювання. Бабки – активні хижаки, винищувачі комарів і комах – шкідників рослин. Прибережна, глибоководна, пелагічна фауна. Вплив факторів водного середовища на життя риб (прозорість води, проникнення світла, хімічний склад, газовий обмін). Вплив температури води на життєдіяльність риб (харчування, розмноження, розвиток ікри, молоді та їх виживання). Найпоширеніші риби місцевих водойм, їх біологія, класифікація.

 

Практична частина. Спостереження за рухами, диханням, живленням, розмноженням риб живого куточка.

Екскурсія до Басівкутського озера. Визначення видового складу тваринного світу водойм за визначником.

 

 

Розділ 3. Тварини водного і наземного середовища (34 год.)

Теоретична частина. Хвостаті та безхвості земноводні – їх різновиди та біологічні особливості. Рухи, дихання, зір, слух у водному середовищі і на поверхні землі. Живлення. Добова активність. Личинки і метаморфоз. Господарське значення безхвостих земноводних (трав’яної, озерної жаб та ропухи).

Водоплавні птахи місцевої водойми, їх видовий склад, строки сезонної міграції, біологія та охорона.

 

Водні ссавці – бобри, ондатри, нутрії – цінні хутрові тварини. Зв'язок із водним середовищем. Охорона. 

Практична частина. Екскурсії в природу та до Басівкутського озера. Виявлення видового складу і визначення тварин за визначниками.

Проведення трудової акції по підгодівлі звірів та птахів своєї місцевості.

Обладнання типового тераріуму для земноводних. Спостереження та догляд за земноводними живого куточка.

 

 

Розділ 4. Тварини лісів (40 год.)

Теоретична частина. Різноманітність видів тварин, що живуть у лісах (ссавців, птахів, земноводних, плазунів, комах, павукоподібних, молюсків, червів). Тварини лісів різних типів (ялинових, соснових, листяних, мішаних). Тварини, життя яких тісно пов’язане з підліском, трав’янистим покривом, лісовою підстилкою (гнізда, корми, харчові угіддя, схованки від ворогів). Значення снігового покриву для захисту лісових мешканців від несприятливих погодних умов і ворогів. Річна і добова активність тварин, зміни в поведінці тварин, пов’язані із сезонними явищами в природі, з погодними умовами. Міграції, сплячка.

Практична частина.  Виявлення видового складу тварин місцевого лісу, визначення тварин за допомогою визначника. Складання картосхеми видових угруповань тварин лісу. Перегляд навчального відеофільму.

Екскурсії до краєзнавчого музею, в природу.

 

 

Розділ 5. Тварини – мешканці луків і степів (18 год.)

Теоретична частина. Особливості лучної або степової фауни: переважання комах, вплив на видовий склад фауни розташування водойми, лісу, поля. Тварини – постійні мешканці луків, степів. Захисне забарвлення (денні метелики, коники тощо).

 Практична частина.  Створення колекції комах нашої місцевості. Спостереження за комахами в природі. Влаштування інсектарію для комах. Спостереження та догляд за комахами живого куточка.

 

 

 

Підсумок (4 год.)

 

 

 

 

Прогнозований результат

 

 

 

Вихованці мають знати:

·                   систематику живих організмів, категорії тварин, які потребують захисту, основні шляхи охорони тваринного світу, зв’язки між живими організмами та довкіллям;

·                   різноманітні види тварин, що живуть у прісних водоймах;

·                   різновиди та біологічні особливості земноводних;

·                   різноманітність видів тварин, що живуть у лісах;

·                   особливості лучної або степової фауни.

 

 

Вихованці мають вміти:

·            визначати видовий склад тваринного світу за визначником;

·            проводити спостереження за тваринами в природі;

·            облаштовувати тераріуми та інсектарії;

·            складати картосхему видових угруповань тварин лісу.

 

 

Вихованці мають набути досвід:

·                доглядати за тваринами;

·                проводити спостереження в природі;

·                користування визначниками;

·                створення колекції комах.

 

 

 

Література

 

 

1.  Дмитрієв Ю.Д. Ця дивовижна наука зоологія: Етюди про зоологію та зоологів. Для серед. та ст. шкіл. в./Мал.М.М.Ємельянова; [Рецензент О.В. Лаврух]. – К.: Веселка, 1981. – 189 с., іл.

2.  Мазурмович Б.М. Безхребетні тварини. – К.: Радянська школа, 1974. – 150 с., іл..

3. Молис С.А. Книга для чтения по зоологи: Для учащихся 6-7 кл./Сост. С.А. Молис. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 224 с., ил.

 4.  Наумов С.П. Зоология позвоночных. – М.: Просвещение, 1982.

 5.  Смогоржевський Л.О. Хордові тварини. – К.: Рад. школа, 1980. – 136 с., іл.

 6. Хрестоматія із зоології/ Упор. А.М. Охріменко, Е.В. Шухова. – 2-ге вид., доп. – К.: Рад.шк., 1988. – 272 с.: іл..